Wednesday, March 31, 2010

A collection of 31 or more....

Hello and welcome at the final part of my collections series. Today the last part: 31 pieces. The idea was counting from 1 till 31 during the month of March and we did it! I had a great time showing you collections by accidence, cherished pieces, worthless things gathered for crafting etc. etc. I enjoyed your comments so much thank you. I'll close this series with a lot of inspiration for new posts! 
I'll end with a collection 'par excellence' to me: Barbies!  
Hallo en welkom bij de finale van mijn verzamel serie. Vandaag het laatste deel; 31 stuks. Het idee was om van 1 tot 31 te tellen iedere dag in de maand maart en we het is gelukt! Ik vond het zo leuk om julle van alles te laten zien, van per ongeluk verzameld, geliefde stukken tot waardeloze dingen om mee te knutselen enz. enz. Ik heb zo van jullie stimulerende commentaar genoten, bedankt daarvoor. Ik beeindig deze serie met een verzameling bij uitstek voor mij: Barbies!
The problem with 31 Barbies is that it is hard to make them all visible on the photo. If you count well you see 30...there are 31:
Nadat ik het Barbie huis had opgezet,  alle poppen had uitgepakt, aangekleed,  foto's had gemaakt en vervolgens alles weer had opgeruimd, bleek dat ik niet 1 foto had waarop alle Barbies goed in beeld waren:-( Op deze foto zie je er 30, maar er staan er toch echt 31.
One of the small girls, the one with the pigtails, is on the 31 photo, but you only see her stand. 
Aaah, who cares? We count till 31 anyway! 
Een van de kleine meisjes, die met de staartjes, is op de foto, maar je kunt alleen maar haar standaardje zien, ach wie kan het wat schelen, ik denk dat we toch wel tot 31 tellen:
 It all started October the 8th 1966, when I got the girl on the right, a Skooter bff of Barbies little sister, on my 5th birthday, I was thrilled! I think my mom was thinking that this doll was more appropriate for a little blonde girl like me than her bff's grown up sister. I thought that the world was turning an extra round when Mrs. Smith, an acquaintance of my mothers' gave me a real Barbie doll that very same birthday: 
Het begon op 8 oktober 1966 toen ik het meisje^ (Skooter de beste vriendin van Barbies zusje Skipper) aan de rechterkant voor mijn 5de verjaardag kreeg. Ik was dolblij! Ik denk dat mijn moeder dat wel zo'n geschikt poppetje vond voor een blonde 5 jarige, beter dan die volwassen Barbie. I dacht echt dat de wereld even stil stond toen ik van een 'kennis' van mijn moeder, mevrouw Smit, een echte Barbie kreeg voor diezelfde verjaardag.
It was a 'bubble cut' Barbie like the second from right^.  Mine didn't survive my childhood. While playing teacher, my favorite game, I had to punish her for her arrogant look and put her in the dustbin for a while. Never heard from her since :-(
Dat was een zgn. 'Bubble Cut' Barbie zoals de tweede van rechts^. Mijne overleefde mijn kindertijd niet. Toen ik mij tijdens het schooltje spelen (mijn favoriete spel) gedwongen zag om deze Barbie, vanwege het te lang brutaal kijken naar de juf, te moeten straffen, deed ik haar voor straf 'even' in de prullenbak. Nooit meer iets van haar vernomen :-(
Now a lot of collectors search and pay a lot for the most rare examples. Like the black Francie, I have a reproduction on the left. This doll was marketed at the wrong time, Francie was Barbie's cousin, a black cousin? In 1966? So only the caucasian version was a tremendous success and now the original Black Francie is one of the rarest dolls of the Barbie family. 
Heel veel Barbie verzamelaars willen graag compleet zijn en/of verzamelen vooral de zeldzame poppen. Zoals 'Black Francie', die je hier^ links als replica ziet. Deze pop was in 1966 toen ze uitgebracht werd geen succes. Francie was het engelse nichtje van Barbie. De witte versie werd wel een succes, maar een zwart nichtje? In 1966? Nu is dat natuurlijk één van de zeldzaamste en meest gewilde poppen.  
Another popular way of collecting is 'Mint in box', old dolls but still in the box, preferable untouched, command a high price, only exceeded by NRFB (never removed from box). But I like to dress the dolls and put them in a Barbie car or create a situation: 
Ook willen heel veel verzamelaars poppen in zo mooi mogelijke conditie 'Mint in box=MIB', dus de pop nog in de doos, liefst onbespeeld of nog beter: nooit uit de doos geweest: NRFB (=never removed from box). Maar ik hou ervan om de poppen aan te kleden of om ze in een bepaalde situatie neer te zetten: 
Like this^ one, that was set up unintentionally for the '31' photo: 
Ken (nr. 1) arrives at Barbies dressed up as a clown (hat and wig in right hand, mask in left), Barbie is waiting in her wedding dress, her mother totally disappointed. Barbie tells Ken: This isn't what I  expected of your costume! 
Zoals hier^, bij toeval ontstond dit plaatje, wat mij direct inspireert tot een 'kaart', Barbie zegt tegen Ken (nr. 1) als hij als clown verkleed verschijnt op de ochtend van hun bruiloft: Nou ik had me toch wat anders voorgesteld van je kostuum! (Ken heeft hoed met pruik in zijn rechterhand), een masker in zijn linker). 
That's why I love the Barbie dolls with wigs. On the far left Barbie 'Fashion Queen' with a color magic wig next to the same Barbie in her original outfit. Third in row is Midge (Barbie's bff) with one of her wigs, next to Midge without a wig. 
Daarom is mijn favoriet de 'pruikenbarbie' de 'fashion queen', geheel links fashion queen met pruik en daarnaast diezelfde pop in haar originele outfit, zoals ze verkocht werd dus. Ook Barbie's beste vriendin Midge was er in pruikenversie. 
Eleven the same wig Barbies with different wigs. Outfit and hairdo do make a difference! 
Elf dezelfde Barbies met verschillende pruiken. Wat een verschil kunnen kleding en kapsels toch maken!
 That is also the case with this^ Doobie Brother (remember the Doobie Brothers?) like Ken in the middle, that I gave a new hairdo myself. He started his life with a crew cut. The process of giving a Barbie doll new hair is called rerooting: new hair is plugged in plug by plug. Now you can create the hairdo and look that you want, or restore an old doll:
Dat is ook het geval met bovenstaande ^ 'Doobie Brother'achtige Ken. Herinnert iemand zich de Doobie Brothers nog? Ik gaf deze Ken, die oorspronkelijk het kapsel van de ideale schoonzoon had, zelf dit Jan Vayne achtige model. Het proces van een nieuw kapsel geven heet: rerooten. Het oude haar wordt uitgetrokken en nieuw haar wordt pluk voor pluk opnieuw ingenaaid. Op die manier kun je een pop een heel nieuw uiterlijk geven of een oude pop restaureren.  
On the right the original 'Swirl' Barbie and on the left a rerooted Swirl Barbie who suffered a very bad hair day the day she encountered a small one with scissors.  I have always been attracted to Barbie because of all small accessories, especially during the 'vintage period':
Rechts zie je een originele 'Swirl' Barbie uit de jaren '60 en links een door mij gereroot exemplaar. Die pop was haar ontmoeting met iemand die graag kappertje speelde nooit te boven gekomen. Een andere reden dat ik Barbies altijd zo ontzettend leuk vond was vanwege alle kleine gedetailleerde spulletjes:
Here^ some altered Ikea boxes that used to hang in my Barbie room. A fun way of displaying the small pieces:
Hier een paar Ikea 'kastjes' die in mijn Barbie kamer in ons vorige huis hingen. Een grappige manier om de kleine accessoires te showen.
Skipper, Barbie's little sister is holding a small 'Swirl' Barbie doll with a matching skirt...oh tdf!
Hier^ houdt Barbie's kleine zusje Skipper een swirl Barbie poppetje vast, dat een bijpassend rokje draagt, helemaal geweldig!
I played and played with Barbie until the seventies. I loved the Mod Barbie clothing. I didn't get any of it, my parents thought it was way to expensive and I was too old! So I made entire outfits for my fake Barbies. Sadly I sold every self made outfit to a friend when I was about 14. A lot of Barbie collectors became Barbie collectors of deprivation of the real thing! 
Ik heb heel lang met Barbies gespeeld wel tot in de 70er jaren. Ik vond die hippie kleding helemaal te wauw! Maar ik kreeg er niets van, mijn ouders vonden het veel te duur en ze vonden me er ook te groot voor. Dus maakte ik een gehele hippe garderobe voor mijn nep Barbies. Jammergenoeg heb ik die outfits allemaal verkocht toen ik ongeveer 14 was. Inmiddels heb ik wel ontdekt dat heel veel Barbie verzamelaars zijn gaan verzamelen uit ontbering, dus omdat ze vroeger die dure poppen en zeker die dure kleding niet kregen.
Nowadays Barbie manufacturer Mattel has reproduced a lot of the Barbies of the 'golden years' (1959-1973). Maybe that is one of the reasons that the prizes of vintage Barbie have totally collapsed. The current economic recession maybe another reason. 
Tegenwoordig heeft Barbie fabrikant Mattel heel veel Barbies uit de gouden jaren 1959-1973 uitgebracht als replica. Dat is misschien één van de redenen waarom de Barbie verzamel markt geheel is ingestort. De huidige economische recessie kan een andere reden zijn. 
And Mattel has designed new vintage inspired dolls, meant for the grown up collector, not as toys. Here^ the first (nr. 1) Silkstone Barbie on the left, nr. 5 on the bed. 
Daarnaast heeft Mattel verschillende lijnen uitgebracht speciaal voor de volwassen verzamelaar. Je ziet hier^ de Silkstone poppen, nr. 1 staand, nr. 5 op het bed.

 I have over a 100 Barbies and my daughter used to love playing with her Barbies too: 
Ik heb over de 100 Barbies. Mijn dochter vond het destijds ook altijd leuk om met haar Barbies te spelen:
I started seriously collecting Barbie in 1997, before that I was the accidental Barbie collector. In 2002 we moved to this house and we had a lot to renovate. This ever dusty place was totally unsuited for no matter what collection and the Barbies stayed in their boxes. I unpacked them in 2006 and packed them again when I needed the Barbie room to be my as a craft room: 
In 1997 begon ik serieus met het Barbie verzamelen, daarvoor was ik meer een 'toevallige' verzamelaar.  In 2002 verhuisden we naar dit huis en moesten we enorm veel verbouwen. Niet echt een plek om Barbies neer te zetten, maar na een paar jaar ging het toch weer kriebelen. Na korte tijd wilde ik die kamer toch gaan gebruiken om te knutselen en daar was het met al die Barbies net even te druk voor. 
It was a bit too crowdy to craft over there. 
Now I had to unpack them again for this series and I loved it. I think I will empty our attic, move everything outside and make it collector's paradise. I'll keep you guys posted. 
Dus heb ik alles weer ingepakt en op zolder gezet en voor deze gelegenheid het topje van de ijsberg weer uitgepakt. Nu denk ik dat ik alle dozen van de zolder eens ga opruimen en daar een verzamelparadijsje ga maken, met onder andere de Barbies. Ik hou jullie op de hoogte.
Aren't these guys far too cute to spend their lives in a box?
Want zeg nou zelf, het is toch zonde om deze hippies hun leven in een doos te laten slijten?

Thanks to anyone who visited my blog during these series. I told you before but I cannot tell you enough how I enjoyed all your comments, thanks  a million! I will definitely continue my collectors posts. To start with an epilogue and a give away this week! Hope to see you then! 
Ik wil iedereen van harte bedanken die mijn blog gedurende deze serie bezocht. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik kan jullie niet genoeg vertellen hoe hie van jullie commentaren genoten heb, onwijs bedankt! Ik ga zeker door met deze serie, hoe en wat dat zien we nog wel. Deze week nog zal er een epiloog komen en een give away! Ik hoop jullie dan weer te zien!
xoxo LiLi M.

Tuesday, March 30, 2010

A collection of 30: floating pens

Day 30 and I'm showing you 30 floating pens:
Dag 30 en ik laat 30 floating (ik kon eigenlijk geen goede vertaling vinden) pennen zien:
I have more than 30 floating pens :-}. I started to collect them in 1986 when I was in a shop in Amsterdam and got my first radio clothing company ping-pong pen for free (see photo below). It reminded me of my youth. I never got souvenir pens like this as a child, but my friend had one and I loved it. I'm not a very fanatic collector though.
Ik heb meer dan 30 van die pennen :-}. Het begon met de onderstaande ping pong pen van Radio Clothing Company, die ik in 1986 gratis in een winkel kreeg. Maar ik ben ook met deze pennen geen fanatieke verzamelaar.
The white floating ship pen is my most recent catch. It is a gift from my daughter, who got that as a present at the new school of her boyfriend about 2 months ago. Thanks!
De witte pen met het varende schip is mijn meest recente aanwinst. Ik kreeg hem van mijn dochter die hem scoorde op de open dagen van de opleiding die haar vriendje gaat volgen. Bedankt!
Most floating pens I own have a horizontal floating image, but these^ pens are made vertically. These are souvenir pens, from right to left: Brittany (France), Normandy (France) and Florida (USA).
De meeste floating pennen die ik heb, hebben een horizontale tekening, maar er zijn er ook met een verticale. Hier^ zien je souvenir pennen uit Bretagne, Normandië en Florida.
A closer look^
Even van dichtbij kijken^
another row at a closer look^
Een blik op een andere rij pennen^
Most of my pens are souvenir pens. When I still worked at the office I always used them. I love to surround me with personal and fun things, even at the office. Everybody loved those pens. A fellow worker even brought me one from New York. Last year I bought one myself over there and see: even on floating pens the twin towers have disappeared.
De meeste pennen die ik heb zijn souvenir pennen. Toen ik nog op kantoor werkte gebruikte ik ze altijd. Ik vond het altijd prettig me ook op kantoor te omringen met persoonlijke en vrolijke dingen. Die pennen vond iedereen leuk. Een collega nam zelfs pennen voor me mee van haar vakantie waarvan één uit New York. Vorig jaar kocht ik daar zelf ook een pen. Bij thuiskomst viel me op dat de Twin Towers nu zelfs van de floating pennen verdwenen zijn. 

Here^ you see my entire collection of floating pens. This isn't a collection that I complement very regularly. Since I don't work at an office anymore I don't buy these pens often.  Though I always used them at the office, I was always a little scared that someone would take one and forget to put it back. In stead of that fellow workers brought me souvenir pens from their vacation! Now they are all safe at my home and they still cheer me up with their bright colors.
Hier mijn gehele verzameling van floating pennen. Zeker nu ik niet meer op kantoor werk wordt deze collectie niet meer regelmatig aangevuld. Hoewel ik ze altijd op kantoor gebruikte, was ik altijd een beetje bang dat iemand één van mijn pennen zou lenen en vergeten terug te leggen. In plaats daarvan nam een collega pennen voor me mee van haar vakantie! Nu zijn ze allemaal veilig bij mij thuis en vrolijken ze me op met hun mooie kleurtjes. 

Morgen de finale! Ik ben druk bezig geweest en hoop dat jullie mijn '31' post leuk zullen vinden.
Bedankt voor je bezoek weer en hopelijk tot morgen,
Tomorrow the 'grand finale', I have been quite busy and do hope that you will enjoy it. 
Thanks for your visit, hope to see you tomorrow,  

Monday, March 29, 2010

A collection of 29: mercury glass birds

This was to be expected; some vintage Christmas ornaments had to be in this series. I'm always buying vintage Christmas ornaments, but you have seen a lot of them already.
Now let's focus on the 29 different mercury glass birds.
Dit was natuurlijk te verwachten; ik kan nooit genoeg krijgen van vintage kerstversiering. Nu heb ik hier al het een en ander laten zien, dus vandaag 29 verschillende glazen kerstvogeltjes:
A lot of them are new.
Er zitten ook heel veel nieuwe bij.
These^ are the vintage ones, my favorites of course. I have taken these photos quite a while back, so the light was dreadful and the photo too, to be honest. The tail that is lying in the lower right corner is the real vintage tail. Nowadays mercury glass birds mostly have feather tails.
Dit^ zijn de oudjes die ik natuurlijk het leukst vind. Ik heb deze foto's al eventjes terug genomen en ze zijn donker en eigenlijk gewoon heel slecht. De staart die daar los in de rechter beneden hoek ligt is een oude staart. Tegenwoordig worden de vogels meestal voorzien van een veren staart. 
Of course the birds will enjoy sitting in a Christmas tree. Christmas 2008 some birds were in branches hanging in front of the window.
De vogels voelen zich natuurlijk prima thuis in de kerstboom, maar ook in een tak voor het raam (kerst 2008) doen ze het goed. 
One of them is always keeping me company in my little studio. This one looks old, because of the tail, but the tail isn't silky but nylonish. The special Christmas shops in Germany sell the good old fashioned made birds. With eyes, high quality painting and a proper silky tail.
Een van de vogeltjes houdt mij altijd gezelschap in mijn ateliertje. Deze lijkt oud, maar is dat niet echt. Hij heeft geen geschilderd oog en ook zijn staart is niet helemaal goed, niet zijdeachtig, maar meer nylon visdraadachtig. In Duitsland worden in speciale kerstwinkels nog de ouderwets gemaakte kerstvogels gekocht. 

Talking about birds...Last week I found these cuties at the flea market in Rotterdam:
Over vogels gesproken...vorige week vond ik deze schatjes op de Rotterdamse vlooienmarkt: 
click on the photo to see the dresdens clear. Klik op de foto om deze oude plaatjes goed te zien.
I haven't counted them yet, but I have a feeling I could have made a post with 29 vintage Dresden Easter birds too. 
Ik heb ze nog niet geteld, maar ik heb zo'n gevoel dat ik ook wel een post met 29 oude 'dresden' paas vogels zou hebben kunnen maken.

Yesterday I promised that I showed you my 'Alice tag book swap' tag today:
Gisteren beloofde ik jullie dat ik vandaag de tags die ik voor de Alice in wonderland tag book swap maakte zou laten zien

I started making tags with dutch Alice in wonderland pages glued on them. I made some mini labels for the antique apothecary bottles with glass stopper that I found in Antwerp and I filled them with glitter.
Ik begon met het maken van tags en het opplakken van een pagina uit een Nederlands Alice in Wonderland boek. Ik vulde de oude piepkleine apothekersflesjes met glazen stopje die ik in Antwerpen vond met glitter en maakte labels voor ze. 
I wanted a cream and black color scheme. I was searching for a drawing of the Mad Hatter, but I couldn't find one suitable. So I altered the original John Tenniel drawing for my goal: I drew a face for the Mad Hatter and altered his hat, his collar and his bow ties.
Ik wilde graag een creme-zwart kleur schema en zocht naar een afbeelding van de Mad Hatter, maar ik kon niets naar mijn zin vinden. Daarom veranderde ik een afbeelding van John Tenniel. Ik tekende een gezicht voor de Mad Hatter en veranderde zijn hoed, zijn kraag en zijn strikje.
I wanted to do a small Jumping Jack, but somehow it just didn't work. Now the legs are still movable, but you have to push them.
Ik wilde een trekpopje maken, maar het werkte niet. Nu kunnen de benen wel bewegen, maar je moet ze duwen. 
The back side was  my interpretation of the Mad Hatters clock. The clock hand is movable and points at too late, as I was too late sending the tags *blush* sorry and thanks Karla for being so cooperative. In the envelope is my name and a little message for the receiver.
De achterkant is mijn interpretatie van het horloge van de Mad Hatter. De wijzer kun je bewegen en dat hij te laat aanwijst is geen toeval *bloos*. Dank aan Karla voor haar flexibiliteit. In het kleine envelopje zit mijn naam en een boodschap voor de ontvanger. 
You have to use tweezers to get the small letter out of the envelop.
Die boodschap moet je er wel met een pincet uithalen.
Hatter with jumping legs, of course you can move them back to running.
It was so much fun making these tags, I do hope that everybody enjoys them. Thanks Karla for hosting the swap!
Hier een springende Hatter in plaats van een rennende, maar je kunt de benen natuurlijk gewoon weer terug doen. Het was een leuke swap, bedankt Karla voor het organiseren.

We are heading towards the finale of counting collections this week, I hope you will keep following me on my collecting journey, thanks for your visits as ever,
Nog even en we zijn bij het einde van mijn verzameling tellen project, ik hoop dat jullie me tot het eind blijven volgen, bedankt voor je bezoek weer,

xoxo LiLi M.

Sunday, March 28, 2010

A collection of 28: letter slots


Today I want to show you one of my virtual collections: photos of letter slots. I have about a 100 different letter slots on photo. All photos on the mosaic were taken in my home town.
Brieven is dutch for letters by the way.
Vandaag wil ik een virtuele verzameling laten zien; foto's van 28 brievenbussen. Ik heb inmiddels ongeveer 100 foto's van verschillende brievenbusplaten, zoals ze officieel heten, maar ik zal het verder over brievenbussen hebben in dit verband. De foto's uit het mozaiek zijn allemaal in mijn woonplaats gemaakt. 
The advantages of virtual collections are obvious; they take hardly any space. Questions like: 'Don't you have enough...?' 'What are you going to do with...?' are seldom heard. It doesn't cost a thing and I truly can enjoy finding a letter slot that isn't in my collection yet.
De voordelen van zo'n virtuele verzameling zijn duidelijk; zo'n verzameling neemt nauwelijks plaats in. Zelden hoor je vragen als: 'Wat moet je daar nou weer mee?' of: 'Heb je nog niet genoeg...?' Het kost niets en ik kan echt van een aanvulling op mijn verzameling genieten.
 This^ letter slot in the door of neighbour Z. should be the same as the one in our home.
Deze^ brievenbus in de deur van buuv Z. zou dezelfde moeten zijn als die in ons huis. 
Someone thought that it would be better for the inhabitants of our house to have a big ugly letter slot, very convenient for large magazines, so we ended up with this^ fake antique one :-(
Ergens heeft iemand bedacht dat het voor de bewoners van dit huis beter zou zijn als ze een grote  nep antieke brievenbus zouden hebben, zo gemakkelijk voor grote documenten en tijdschriften, dus wij zittten nu opgezadeld met deze^ lelijkerd :-(
Just around the corner lives Mrs. Wil, former teacher of our son, in a very well preserved art nouveau property, a former flower shop. Even the graphics on the letter slot are art nouveau.
Om de hoek woont juffrouw Wil (ooit onderwijzeres van onze jongste) in een prachtig goed bewaard art nouveau winkelpand. Zelfs de letters op de brievenbus zijn in stijl. 
 There is another lovely art nouveau letter slot across the street.
Een mooie art nouveau brievenbus aan de overkant van de straat. 
When I was in Maastricht I was looking for letter slots too. Maastricht is just a few miles away from the French speaking part of Belgium, which is noticeable.
Toen we 2 weken geleden in Maastricht waren heb ik daar ook gezocht naar mooie brievenbussen.  Zo eentje met 'lettres' zul je hier in Dordrecht niet snel tegen komen. 

My other virtual collections are: house numbers, you have seen the numbers 1 to 28 already every day in this collection series, doorknockers here and gables, a word that I found on google translate, it might be something Dutch or European and it looks like this:
Mijn andere virtuele verzamelingen zijn: huisnummers, de nummers 1 tot en met 31 zullen in deze serie figureren, deurkloppers, waarover ik hier blogde en gevelstenen die nog aan bod zullen komen. Een voorproefje: 'De werlt (wereld) is opt (op 't) endt (endt =zowel einde als eend). En dat is dan ook op het plaatje te zien. In zo'n huis kan gemakkelijk iemand gewoond hebben die 'eend' heette of een poelier. Wat voor gevelsteen zou bij jouw 16de eeuwse huis passen? Ik kom hier nog op terug.
Such a stone in the facade of a house usually has a lot of meanings. I'll translate: De werlt (wereld) is opt (op 't) endt (einde=eend=duck). Means something like the world is ending, hard to explain that ending is the same word as 'on a duck' in 16th century dutch. And you see: the world is on a duck. Usually someone by the name of Duck was living here. Now what would you have as a gable on your 16th century home? Stay tuned for a gable stone post and my imaginary gable.

And now for something completely different: the Alice tags are here! Remember I told you about the Alice in wonderland tag book swap Karla was hosting? The tags arrived! At random order:
Nog even iets anders: De Alice tags zijn gearriveerd! Weet je nog dat ik jullie vertelde over de Alice in Wonderland tag book swap die Karla organiseerde? Hier foto's van de tags op willekeurige volgorde.
^ by Bianca Gaspard
^ By Cheryl Carcy Bass of Bassic Living
^ By Evelyn Howard
^ By Beth Leintz 
If you pull the tag Alice grows, very clever!
^ By Karla Nathan, who hosted the swap.
^ By Suzanne Duda
^ By Diane of  Saturdayfinds.blogspot.com

Thanks ladies, they are all fab!
I'll show the ones I have made tomorrow with 29...? Hope to see you then!
Thanks for your visit,
Ik zal de tags die ik gemaakt heb morgen laten zien samen met de 29...
Ik hoop je dan weer te zien, bedankt voor je bezoek,  
LiLi M.