Thursday, February 24, 2011

Things on Thursday / Dingen op donderdag

Nu moet ik snel zijn wil ik mijn dingen op donderdag nog tonen:
Wat een droevige dag weer vandaag. Toch maar de lente in huis gehaald met tulpen in oude miniflesjes, niet uit Amsterdam maar uit China dit keer. Lastig om het raam te fotograferen, volgende keer probeer ik het eens van de buitenkant. 
Still dull February weather over here, so I put some tulips (not from Amsterdam but from China) in very small old bottles on the branches in the windows. I admit the background is distracting and I have to take a photo against the light, but I do love the effect. I'll try to make a photo from the outside. 
I still haven't started to crochet a blanket as I am making small presents for a lot of birthdays since December (I should update you soon). But I did crochet a few things, amongst those this clothes hanger for a new born girl. As I don't know the taste of the parents, this might make a useful present anyhow (if you don't like it it is easy to hide). 
Ik ben nog steeds niet aan mijn te haken deken begonnen. Vanaf december maak ik steeds maar verjaardagscadeautjes (ik zal jullie daar toch eens over updaten). Maar ik ben nog wel steeds aan het haken, waaronder bovenstaand kleerhangertje voor een pasgeboren meisje. Omdat ik de smaak van de ouders totaal niet ken leek mij dit wel een nuttig en eventueel gemakkelijk weg te moffelen cadeau. 
So this is the complete present: I made the card for Lieke (that is the girl's name) of photocopied fabric. This cheers me up on a dull day like today. 
Dit is het gehele present. Het jurkje kocht ik en de kaart maakte ik door wat stof te fotokopiëren, dat ga ik vaker doen! Hier word ik nou vrolijk van op zo'n sombere dag als vandaag. 
before cleaning                    after cleaning
Voor                                     na

I went to the goodwill store today. I haven't been there for ages. I found this cute little candy tin, which I thought was easy to clean. Mmm I should leave that up to the professionals next time. 
I'm longing for the flea market season!
What about you?
Vandaag was ik ook nog eventjes bij de kringloop waar ik al een hele tijd niet geweest was. Daar kocht ik dit gezellige trommeltje dat volgens mij gemakkelijk schoon te maken zou zijn. Mmm dat moet ik een volgende keer toch aan de professional over laten. Ik kijk alweer uit naar het vlooienmarkt seizoen. 
En jij?

Tuesday, February 22, 2011

Spring is coming! Als de lente komt...

Een dag of 10 geleden verraste onze dochter ons met een bos katjes, die ze van iemand kreeg die stond te snoeien. Katjes zijn voor mij echt zo'n teken dat de lente eraan komt. 
About 10 days ago my daughter was biking in the suburbs, when she saw someone prune his salix and she asked whether she could have a few branches for me. Wasn't that sweet? I just love these little furry blossoms, they are the messengers that spring is coming to me!
Though it is still cold over here and one day is sunny, while the other is dull grey again, there are more signs of spring:
Hoewel het nog koud is, de ene dag zonnig maar koud en de andere dag gewoon koud,  zijn er zeker meer tekenen van de komende lente te zien. 
The primulas on the garden table just add that little color that we need right now. 
De sleutelbloemen op de tuintafel geven net dat beetje kleur dat ik op dit moment zo nodig heb. 
Our garden is dotted with snowbells at this moment and I love it! 
Ik ben ook dol op sneeuwklokjes waar onze tuin vol mee staat!
Ja, het leven is een feest = life is a party.
Well I think that it is. This flyer is from a play we went to see last Saturday. I love to go to the theatre, but this time it was rather boring, though I liked the flyer so much. So I upcycled this flyer into a card, which will be in somebody's postbox today.
Bovenstaande foto van het leven is een feest was voor mij dé reden om naar dat toneelstuk te gaan. Maar ook al vind ik dat het leven een feest is en daarbij ben ik dol op theater, dat toneelstuk viel vies tegen. Nu heb ik de flyer geupcycled naar een kaart die vandaag bij iemand op de deurmat valt. 

Over kaarten gesproken... ik weet dat ik vreselijk laat ben...maar ik moet nog steeds de winnaar van mijn give away voor one world one heart bekend maken:
Talking about life is a party and about cards...I know that I am terribly late, but the winner of my one world one heart give away (a card from me each month of the year) is:
Number 22, it is June!
Congrats June! 
Nummer 22 : June! Gefeliciteerd!
Ik zal haar zsm een lentegroet sturen, en jullie zend ik bij deze allemaal een virtuele lente groet!

June, I'll send you a spring greeting asap! Please email me your addy. 
And you my lovely readers just have to do with a virtual spring greeting. 
Hope to see you soon!
xoxo LiLi M.

Monday, February 14, 2011

Valentines at the Carv Company office.

Ik wens iedereen die dat op prijs stelt een fijne Valentijnsdag.
Ik vind het altijd leuk om met de seizoenen mee te decoreren en wilde jullie vandaag wat Valentijnsharten laten zien:
Happy Valentine's day to you!
Today I was planning to show you my Valentines;
the hearts in the window, but wait...who is that guy over there? Sorry it is a dark day.
Voor het raam hangen harten aan takken, maar wat was het een donkere dag. Wie zit daar trouwens?
You mean our hat model Eugene? Or that handsome other chap? That is my husband Bernard, who is working here every day. I told you last year that he was going to start a business at home, but I now I realize that I never showed his office to you. 
Ik neem aan dat jullie ons hoedenmodel Eugène nog kennen maar dat jullie benieuwd zijn naar die andere knappe vent; mijn echtgenoot Bernard, die hier zijn werkruimte heeft. Ik vertelde jullie vorig jaar al dat hij zijn eigen bedrijf aan huis ging runnen en nu ik hier foto's nam realiseerde ik me dat ik jullie zijn  'kantoor' nog niet had laten zien.
This room started as a family room, but when our kids grew up  and had their own television sets in their rooms and we had a  home cinema system upstairs, no one was actually using this room anymore, that was decorated way to formal to us. So when my husband needed working space we decided to turn this room into his office. 
Deze kamer was voorheen onze salon, maar sinds de kinderen groter zijn en alles op hun eigen kamer hebben en er boven een home cinema gekomen is, zaten we hier nauwelijks. Te meer omdat deze ruimte te formeel ingericht was naar onze zin, dus toen er behoefte was aan een werkruimte hebben we besloten om van deze ruimte kantoor te maken. 
So I made new curtains, a hell of a job!
Dus heb ik nieuwe gordijnen gemaakt, een hels karwei!
I painted the black cupboard white. 
De zwarte kast werd wit geverfd. 
bought chairs at Goodwill's and painted them. 
Stoelen van de kringloop werden geverfd. 
Repaired Eugene, who was left headless after my son's birthday party, 2 years ago. 
En Eugène, die op een verjaardagsfeestje van onze jongste onthoofd werd, werd gerepareerd. 
Eugene is looking like new and as if he is the founder of my husbands business; Carv Company, established 2010. 
Eugène lijkt weer als nieuw en hier lijkt hij de rol van grondlegger van Carv Company, het bedrijf van mijn man, te spelen. 
The office is designed by me and was decorated low budget. 
New curtains home made, fabric by Ikea. Mural by me. Small cupboard from dutch auction site Marktplaats. Chairs cost average 5 euro, colors were made by me, so I bought about 4 new colors to make 9.  Large table is new from Ikea. 
Het kantoor werd door mij in een dag ontworpen en low budget gedecoreerd. De gordijnstof komt van Ikea. De muurschildering is eigen ontwerp en uitvoering. Kastje van Marktplaats, stoelen van de kringloop, gemiddeld 5 euro per stuk, geverfd met zelf gemengde verf. De grote tafel is nieuw en komt van Ikea, het onderstel heb ik geverfd.  
The mural: Painted with hobby paint. I added all kind of fun stuff, to emphasize that Carv company is a green business. Stuff that I like but that is normally lost in this large room with it's high ceilings. The mural ties it all together.
De muurschildering: geverfd met acrylhobby verf en restjes muurverf, de afbeelding benadrukt dat Carv Company een groen bedrijf is. Ik heb er kleine items in verwerkt die normaal gesproken wegvallen in een grote hoge ruimte zoals deze. Doordat ik haakjes gebruikte zijn de items verwisselbaar, bijvoorbeeld met de seizoen. Bijvoorbeeld met mijn verjaardag in oktober had ik mijn slinger hier opgehangen. 
Detail. 
I'll show you around.
We kijken even rond. 
Puppy love tags from the puppy love tag swap at Karla's cottage. I was going to show you some Valentines remember?
Aan de Ikea boom (van de kringloop) tags van de Puppy love tag swap destijds georganiseerd door Karla's cottage
We moved our settee to the dining room. We dine in the kitchen and we can dine over here too. Plenty of room at the table for my husband and his business associate Pam
Onze bank en de stoelen staan nu in de achterkamer. Wij eten altijd in de keuken en met grote gezelschappen kunnen we gemakkelijk hier eten. De grote tafel is ideaal om aan te werken voor mijn man en zijn business partner Pam
Some Valentine decorations here as well. The table was painted. 
Hier ook wat Valentijns decoratie. Het tafeltje werd geverfd. 
Hearts, but tomorrow I'll change it again. 
Harten, maar morgen moet dat natuurlijk weer vervangen worden (of overmorgen ;-)
Behind the table is Pip's chinese rose green wallpaper. 
Achter het tafeltje Pip behang. 
The other side of the room. 
De andere kant van de kamer. 
Closer look.
Even inzoomen.
The letter tray (again Goodwill) was painted and wallpapered and is going to be filled with tags with quotes or lovely images. 
Letterbak van alweer de kringloop geverfd en behangen. Hij moet nog volgroeien. Er komen labels in, met mooie quotes en grappige plaatjes.
My husband and his associate use stamped tags as business cards, so these tags have a spot here as well.
Mijn man en zijn business partner gebruiken bestempelde labels als visitekaartjes. 
Now turning to the window again, we have almost made a full circle and Bernard is still working at his Ikea desk, sitting on his Ikea chair. We designed and finished this room in about six weeks. It was ready in June and October first Carv Company was established and is doing great for starters!

Nu draaien we weer naar het raam toe en hebben we bijna een volledige cirkel gemaakt. In de tussentijd werkte Bernard lekker door zittend aan zijn Ikea bureau op zijn Ikea stoel. Het ontwerp en het inrichten van deze kamer duurde al met al ongeveer zes weken. In juni was het klaar en 1 oktober was de officiële start van Carv Company en we mogen niet klagen over de beginfase. 

Of course that night stand doesn't suit the printer. I have to tell you that my husband changed it, I had a small and fitting table over here, but he thought that wasn't firm enough. So my husband changed the fitting table for the better quality of the night stand. Mmm I would have given priority to looks ;-)! Ah men! Happy Valentine's day sweetie!

Overigens zijn er al kleine veranderingen; je vraagt je misschien af waarom die printer zo over dat nachtkastje heen bloest. Ik had daar een leuk tafeltje gepland, maar dat zwabberde een beetje als er geprint werd. Dus mijn man ruilde dat tafeltje gewoon om voor dit veel stevigere kastje. Mmm kweenie hoor, ik geef toch de voorkeur aan dat beter passende tafeltje. Mannen! O ja, nog een fijne Valentijnsdag liefje (wij doen hier niet aan!). 

 And of course a happy Valentine's day to you too, thanks for visiting, I hoped you enjoyed the tour, 
Voor jullie natuurlijk ook een fijne Valentijnsdag, zo lang het nog duurt, bedankt voor je bezoek hier en ik hoop dat je het leuk vond hier eens rond te kijken. 

xoxo LiLi M.