Friday, May 20, 2011

A few flea market finds/Een paar vlooienmarkt vondsten

Before it is weekend again and I have to show you some more flea market finds, as it will be 'Rommeldam' again, I'll show you some of my favorite  Queen's day finds. 
Voordat het nu weer weekend is en ik nog meer vlooienmarkt vondsten kan laten zien, aangezien het weer 'Rommeldam' is, laat ik jullie nog snel enkele van mijn favoriete Koninginnedag vondsten zien. 
This small antique dress on the right was one of my favorite finds.
Dit kleine antieke jurkje was één van mijn favoriete vondsten. 
Btw I love the children's clothes hanger too!
Trouwens ik vond het kleerhangertje ook errug leuk!
Which actually was a Goodwill find and is more suitable for a boy, but hey I have to squeeze in a few favorite finds don't I?
Hoewel dat eigenlijk een kringloopvondst was, maar goed ik mag er nu wel een paar favoriete vondsten bij moffelen, of niet? 
I loved the dress, but I am soooo happy with the very fragile overdress that I bought too. 
Ik was al blij met het jurkje, maar ik ben nog blijer met het hele fijne katoenen overschortje dat er bij hoort. 
Such pretty details are seldom found nowadays. 
Zulke mooie details...dat zie je vandaag de dag niet vaak meer. 
And this is how the two of them look together and as the little girl on the first photo is wearing these kind of dresses. It would be so nice if I could find some white boots like she wears too, it is good to be looking for something if one is going to visit flea markets ;-). 
En zo^ zien de jurkjes er samen uit. Het meisje op de eerste foto draagt ook op die manier van die jurkjes. Mmm het zou leuk zijn als ik nou ook nog van die witte laarsjes vind die zij erbij aan heeft, maar ja het is goed als je naar iets uit kan kijken als je vlooienmarkten gaat bezoeken ;-). 
My other favorite Queens day find are these glasses. A bit rusty and they are not professionally mended, but for one euro I don't think it is fair to complain. 
Mijn andere favoriete vondst van Koninginnedag 2011 is dit^ knijpbrilletje. Okee het is een beetje verroest en ooit eens onvakkundig gerepareerd maar voor 1 euro moet je niet zeuren vind ik. 
Somehow blogging and visiting blogs doesn't seem to make part of my routine these days. I hope that you will forgive me and I will try to improve! 
Op de één of andere manier lukt het me maar niet om het bloggen en het op bezoek gaan bij andere blogs weer in mijn routine te krijgen. Ik hoop dat jullie me dat vergeven, ik beloof hierbij plechtig beterschap!
xoxo LiLi.