Saturday, September 25, 2010

Woonbeurs Amsterdam 2010

The Woonbeurs (interior decorating fair) started today and I was there. Sharing some photos with you:
Vandaag begon de Woonbeurs en ik was erbij. Ik heb wat fotootjes gemaakt:
I think this hot spot, the craft corner at the 'VT Wonen huis', with the French post office table, is my absolute favorite spot. I would love to have such a table, but they are so expensive. Look at the patchwork rug!
Mijn favoriete plek was de knutselhoek in het VT Wonen huis, met de franse postsorteertafel, zo jammer dat die dingen onbetaalbaar zijn. Dat patchwork tapijt vond ik ook heel grappig, lekker kleurig. 
Another highlight in the VT Wonen house is this tapestry/bag made out of old jeans. I would love that in a boys room, but my boy prefers to decorate his own room. I don't blame him for that! 
Dit wandkleed vol zakken van oude jeans vond ik ook een hele goeie, leuk voor op de jongenskamer, maar jammer dat mijn jongen een geheel eigen en totaal andere smaak heeft. 
You know that I love suitcases and trunks, well they do at the '101 house' too! 
Ik ben dol op koffers en kisten, zo te zien zijn ze dat bij het 101 huis ook. 
These vintage boxes decorated with fabrics are tdf!
Deze oude met stof bekleedde doosjes wil ik zo mee naar huis nemen. 
Yellow is definitely back. 
Hanging plates on the wall is so 2010.
Geel lijkt terug van weg geweest.  
En borden aan de wand is zo 2010. 
They think so too at Ariadne (interior decorating magazine). 
Dat vinden ze ook in het Ariadne huis^.
And if you don't have collected enough plates already you can buy this wall paper by Studio Ditte
Here you see 2 trends in one: the birdhouse. 
Als je nog niet genoeg borden verzameld hebt om aan de wand te hangen dan kun je natuurlijk altijd terug vallen op het behang van Studio Ditte. Hier zie je 2 trends in 1, de borden in vogelhuis vorm geplakt. 
And of course they have bird house wallpaper too! (also: thrift wood, toy cars and buttons). 
Ze hebben natuurlijk ook vogelhuis behang , maar dat is dan niet in 'bordvorm' geplakt ;-). 
Trouwens ook sloophout behang, knopen en speelgoedauto behang.
There was a huge bird house at the 'outside' pavilion. 
In het buitenpaviljoen was een enorm vogelhuis van sloophout. 
Of course I saw some hanging plates and wallpaper over there too! 
Daar natuurlijk ook weer wat bordjes tegen aan en wat behang. 
This wallpaper is here to stay, this^ one is very Fête et Fleurs
Behang blijft voorlopig. Dit^ is zo Fête et Fleurs
Not only green recycling is a trend, real green is too.
Here a table and chairs filled with sedum and moss and walls filled with plants. 
Groen (recycling) is een trend, maar echt groen is dat ook. 
Hierboven een tafel en stoelen bekleed met sedum en mos temidden van groene wanden. 
Though there were also fake trees, made out of card board by Ferry Staverman. 
I guess no one ever throws another card board box away when you've seen this: 
Maar er waren ook nepbomen, hier van karton, gemaakt door Ferry Staverman.   
Artwork by Couzijn van Leeuwen, made entirely out of card board.
Je zou toch nooit meer een kartonnen doos gewoon weggooien als je dit kunstwerk ziet dat geheel van karton gemaakt is door Couzijn van Leeuwen. 
And staples and tape of course. 
Oké ook van plakband en nietjes. 
All time favorite Sjakies was at the Woonbeurs too. 
Eén van de leukste winkels van Nederland 'Sjakies' was er ook. 
Their rugs are really something else. 
Ik vind hun kelims weer eens wat anders. 
I fell in love with these affordable Portuguese tiles.
Ik werd op slag verliefd op deze betaalbare Portugese tegels. 
I thought the Ariadne house^ was a tad disappointing. 
Whites and blues only and not very much inspiring details. 
Eerlijk gezegd vond ik het Ariadne huis^ een beetje teleurstellend;
Alles in blauw en wit en weinig verrassende details. 
 I was very happy to see that Weijntjes still put these door knockers on the market. You can have them too if you like!
It was a fun day at the Woonbeurs. I do hope that you enjoyed it too,
talk to ya laterrrr...
Ik was heel blij te zien dat de ouderwetse deurkloppers gewoon nog door de firma Weijntjes op de markt worden gebracht. Iedereen kan dus zo'n mooie deurklopper kopen.
Ja, het was een gezellige boel daar op de woonbeurs, ik hoop dat je het ook leuk vond,
laterrrrr,

LiLi M. 

Monday, September 20, 2010

Amazing finds

As I told you I'm way behind in showing and telling you. The flea market season is almost closing, so let's start with what might be the best finds of the season: 
Ik riep het al: ik loop flink achter, dus ik schrijf nog maar eens een postje. Het vlooienmarkt seizoen loopt op zijn einde, laat ik maar eens beginnen met de beste aanwinsten uit het seizoen:
Well, well what is this? To tell you the truth, the spools are my finds, they are part of a larger group:
Ja, ja, je ziet het goed; houten klosjes, die maakten deel uit van een grotere groep:
The most of them are the larger spools. There are two darning instruments, a ball and an egg too and a few old red spools. I love the old colors, but they are not the best find of the season, their colors are the reason why I let them accompany the best finds; the amazing ribbon and the silk moiré box:
Een heel koopje in een zak, met ook nog 2 maas eieren, of eigenlijk 1 stop-ei en een maasbal, maar dat was niet de beste vondst van het seizoen. Wel vind ik vooral de donkerrode klossen zo mooi. Tegenwoordig zie je veel kleurloze oude spulletjes, wit en zwart, maar ik denk dat ik die oude kleuren nog mooier vind. Daarom mogen de oud rode klossen bij de beste vondsten van het seizoen liggen; het prachtige band en het mooie moiré zijden doosje
This tulle ribbon embroidered with silk flowers is the most precious ribbon I have ever seen. I've found the spools, but my bff Mrs. H. has found the ribbon and she gave it to me! We all love the tattered white and blacks, but I think I love these old colors even more!  
Dit tulen band dat geborduurd is met zijden bloemen is misschien wel het mooiste band dat ik ooit gezien heb. Ik vond de klosjes, maar mijn bff Mrs. H. vond het band en ze gaf het aan mij. 
Look at those details, look at those colors...
I'm such a lucky person...thanks a million Mrs. H! 
Nog even wat details. Ik ben er zo gelukkig mee...tien miljoen keer bedankt Mrs. H! 
I got 2 meters (about 2 yards) of this terrific ribbon, of course I haven't used anything of it yet, but I'm planning to do so; first on a gorgeous bag. What do you think? It would be gorgeous around a little black jacket too. Mmm I keep on dreaming, and the dream of old colors isn't over yet: 
Ik heb hier ongeveer 2 meter van en natuurlijk heb ik er nog geen millimeter van gebruikt, maar dat ben ik wel van plan. Als eerste denk ik het te gebruiken om een tas mee op te pimpen. Wat zou jij ermee doen? Het zou ook prachtig zijn voor een hoed, of langs een mooi zwart jasje...ik droom nog even door, want het dromen over oude kleuren is nog niet over....
 
Look what's inside the small box. I love the colors of the thread, they age so beautiful, just like Mrs H. ;-)!
Als je het doosje opent komt er een prachtig verkleurde naaiset te voorschijn. Ik vind de kleuren van het garen helemaal geweldig, ze verouderen prachtig, net als Mrs. H. ;-) al moet ik zeggen dat deze grap in het Engels heel wat charmanter klinkt. 

Vergeten jullie niet je HIER op te geven voor de verloting van de gratis woonbeurs kaarten?
Groeten van een zeer verwend meisje,
Love LiLi M. 

Friday, September 17, 2010

Knitting bunnies.

I still have so many things to show you. Procrastination drives me crazy! I have to start somewhere. So why not with....
Inmiddels heb ik jullie nog zoooo veeeel te vertellen, al dat getreuzel en uitstellen maakt me horendol! Ik begin maar eens hier:
When we were in the States, our daughter suddenly said: I feel like knitting.
Okay. We went to Barnes and Noble in San Francisco (actually we went to every Barnes and Noble we bumped onto in the States!) and we bought this^ book amongst others.
Toen wij in Amerika waren zei onze dochter op een goede dag: Ik heb zo'n zin om te breien. Oké, niet langer geaarzeld maar fluks (weer!) naar Barnes and Noble gegaan waar we dit^ boek kochten. 
We choose this^ pattern.
We wilden dit^ konijn gaan maken. 
And off we went to Michaels' to buy needles and some yarn (and again the next day, because I thought we bought too little). Our daughter is 16 and she had never seriously knitted, but now she had to try with 4 small American needles.
Dus hup ook nog naar Michaels' om breinaalden en garen te kopen (en de volgende dag nog een keer omdat we bang waren dat we niet genoeg garen hadden). Onze dochter is 16 en had nog nooit serieus gebreid, maar nu moest ze met 4 kleine Amerikaanse naaldjes aan de slag.  
Here the bunnies still under construction. 
Isn't it fun to see what material, way of stuffing and knitting and placing the limbs and ears can do?
Hier zie je de konijntjes in de maak. Toch grappig om te zien wat materiaal, manier van breien en vullen en het plaatsen van de ledematen en oren kan doen. 
Creating a face adds even more character. I had troubles making one, but finally decided to leave it like this. Okay, okay he (this bunny is definitely a he) looks crossed-eyed.
Het maken van het gezicht 'maakt' het karakter van het konijn in nog grotere mate. Het werd steeds maar niks bij mij, dan weer probeerde ik het met knoopjes, dan weer met zwart garen. Uiteindelijk kwam ik hier^ op uit, ook al zag ik wel dat hij scheel keek...dat zou ik met een kleine ingreep immers kunnen verhelpen:
Now I can take care of that:
Our daughter made a very cute face, spot on:
Het konijn van onze dochter kreeg in 1 keer zijn definitieve gezicht, helemaal goed, vind ik: 
She wants to add some buttons to his belly and has already started dressing him up:
Zij wil nog wat knopen op zijn buik zetten en is ook al met de aankleding begonnen:
She knitted him a cosy scarf, as we are getting colder days over here.
I'm so proud of her that she managed to knit this bunny all by herself.
Ze breide deze gezellige sjaal voor hem, lekker voor de koudere dagen. 
Ik ben zo trots op haar dat ze erin geslaagd is dit konijn helemaal zelf te breien. 
Friends forever, just like our daughter and me!
Vrienden voor het leven, net als onze dochter en ik!


Vergeet niet ook nog een commentaar in de post hieronder te zetten om een kans te maken op de gratis kaarten voor de Woonbeurs! 
Love LiLi 

Woonbeurs Amsterdam

Sorry, Dutchies only for this give away of tickets to the Dutch Woonbeurs event in Amsterdam. 

Volgende week zaterdag begint de Woonbeurs in Amsterdam weer. Negen dagen lang kun daar je genieten van alle nieuwtjes op woongebied. Kaarten kosten €17,50. Maar wat ligt er op LiLi's keukentafel?
3 toegangsbewijzen die zij onder jullie gaat verloten!

De toegangsbewijzen zijn alleen NIET GELDIG op maandag 27 september, maar voor alle andere beursdagen wel. Alles wat je hoeft te doen is een commentaar op deze post geven. Met een link/bericht  op je blog verdubbel je je kansen. Je kunt in je commentaar aangeven of je kans wilt maken op:
a) 1 kaart.
b) 1 of 2 kaarten
c) 2 of geen kaarten

Een random nummer generator bepaalt wie er winnen. Vanaf woensdag 22 september sluit ik de verloting, zodat er nog tijd is om de kaarten op te sturen. 
Ook als je geen blog hebt kun je meedoen. Vermeld dan even hoe ik je kan bereiken. 

Sorry, Dutchies only for this give away of Dutch tickets to the Woonbeurs event in Amsterdam. 

Veel succes en zegt het voort! 

Monday, September 6, 2010

Thanks Jeanette!

With a lot of you guys I have a 'click', sometimes it feels like I have known you forever. That is the case with my blogging twin sister (as we call each other) Jeanette of Handmade. Jeanette had an exhibition of her art work and when it was finished she sent me this as a surprise: 
Met heel veel bloggers heb ik een 'klik', soms lijkt het wel of ik jullie al heel mijn leven ken. Dat is ook het  geval met Jeanette van Handmade. Jeanette heeft haar kunstwerken geëxposeerd en toen de expositie ten einde was heeft ze me dit kunstwerkje als verrassing gestuurd:
Look at that! Isn't Jeanette very talented? I love it!
Thanks a million!
Het is geweldig! Bedankt Jeanette, ik ben er blij mee!

The artwork travelled together with this handmade card:
Ze stuurde me ook nog deze originele handgemaakte kaart:

On the back is a sweet note, thanks a lot Jeanette. 
Even though you don't have wings you are always welcome to visit me! 
Op de achterkant staat nog een lieve boodschap. 
The card is hanging here, above my computer where I spend way too much time. 
De kaart heb ik hier opgehangen, boven mijn pc waar ik (te) veel tijd spendeer. 
The art work is hanging here, in my bedroom where I always spend too little time. 
Het kunstwerkje heb ik aan de kast in de slaapkamer gehangen, waar ik altijd te weinig tijd goed besteed. 

Don't forget to check Jeanette's blog Handmade and see for yourself how talented she is. 
You go blogsisters! 
Vergeet niet op Jeanette's blog 'Handmade' te kijken en zelf te zien hoeveel talent ze heeft. 
Leve alle blogzussen! 
Thanks for your visit/ bedankt weer voor je bezoek 
LiLi M. 

Wednesday, September 1, 2010

Whatever happened to August?
I don't know about you guys, do you have the feeling that August was lost somehow? We had so much autumn days. But I have good news: August is still here in my hometown Dordrecht: 
Ik weet niet hoe het met jullie zit, hebben jullie het gevoel alsof augustus ineens verdwenen is? We hadden zoveel herfstige dagen. Nu heb ik goed nieuws; augustus is terug en het staat in Dordrecht: 

Click on the photo to see 'August', which in fact is Villa Augustus. 
Let's get rid of that tree, ah, that's better! If you follow any dutch blogs, you must have seen this restaurant and the hotel before, but of course I hope to show you some other pictures. 
Yep hier is het: Augustus of beter gezegd Villa Augustus
De Zomer in Augustus lijkt voorbij te zijn, jammer. De tekening werd gemaakt door Dorine de Vos, een heel getalenteerde dame die eerder Hotel New York revampte (ik schreef er hier over) en zichzelf met dit project overtroffen heeft. 
Summer in August (=zomer in augustus) seems like over.
This drawing was made by Dorine de Vos, an extremely talented woman who revamped Hotel New York (I wrote a post about that here) and did an almost better job in and outside Villa Augustus. 
The hares are the trade mark of Villa Augustus and can be seen as doormats, on plates, menus and even as gifts in the gift shop:
De hazen zijn het handelsmerk van Villa augustus. Je treft ze overal; als deurmat, op serviesgoed en zelfs in de giftshop:
(Remember that I bought that one?) 
(Weten jullie nog dat ik deze kocht?)
I have been a fan of this place since it opened in July 2007, just before I started blogging, but I put a lot of photos in my Picasa album back then.
Sinds de opening in juli 2007 ben ik fan van Villa Augustus, dat was nog voordat ik ging bloggen, maar ik heb er destijds direct een Picasa album over gemaakt, sommigen van jullie zullen zich dat nog wel herinneren.  
View from the garden in July 2007 when it was just opened. 
Kijkje in de tuin in juli 2007

En hier in juli 2010
This is Villa Augustus in July 2010 (mmm I come here about every month and I always take photos!) 

Behind the restaurant is the vegetable garden. The food that is served in the restaurant is organic and is as much as possible from this garden. 
Achter het restaurant ligt de groenten tuin. In het restaurant wordt veel met deze en andere biologische ingrediënten gewerkt. 
At the end of the vegetable garden is the is the hotel. Both buildings were part of the water supply system of Dordrecht. This one was the water tower, the restaurant was the pumping station. 
Both are obviously from another time. This is the oldest 19th century building, the other art deco dates probably from the 1920/30ties.   
Aan het eind van de groenten tuin ligt het hotel, de voormalige watertoren. Het restaurant was voorheen het pompstation, beiden onderdeel van het waterleidingbedrijf. 
It was this old photo that inspired Dorine de Vos and her partners to make Villa August into something castle like. 
Including a formal garden, which is behind the hotel: 
Bovenstaande oude foto inspireerde Dorine de Vos en haar partners om van deze oude industriële gebouwen iets kasteelachtigs te maken. 
Inclusief een formele tuin, die achter het hotel ligt. 
(Click on the photo to see the details) 
And castle walls which are made of old bricks and parts of old buildings, they sure know how to recycle.  
Zowel de muren rondom als sommige paden werden van gebroken stenen en andere resten gemaakt, heel groen! 
Even some pavements are made of broken stones. Love it! 
This would be a cheap way to make a path. 

En nu eens binnen kijken: 
Let's go inside the restaurant, the rooms in the hotel are for guests only :-(
I think it is fun to have all different tables and chairs and napkins too. 
Click on the photo to see the chandelier, which changes every season: 
Ik hou van de inrichting waar van alles met elkaar gecombineerd wordt. Let vooral ook op de kroonluchter, die verandert ieder seizoen: Hierboven met artisjokken in augustus! 
Christmas/Kerst
Spring/Lente
Other lamps, too bad the Venetian chandelier in the restroom lower right corner doesn't show in the mosaic. 
Nog meer lampen...jammer dat de lamp in de toiletruimte, een venetiaanse luchter net wegvalt...
Even the restrooms are something else in Villa Augustus
En natuurlijk ook even een kijkje in de toiletten, allemaal anders.
The industrial characteristics were kept, like this green water basin, now a border between public and professional part of the restaurant. 
De karakteristieke industriële elementen, zoals hier het inmiddels groen geverfde basin, werden behouden. 
This rack filled with sample bottles was kept too. I wish I had one, don't you?
En ook dit monster rek, helemaal geweldig, zou ik zo willen hebben, jij ook? 
More gardens at/tuinen in Villa Augustus. 
Nog meer tuin


Gedicht geschreven op de watertoren: 
Poem on the water tower:
August brings in Spring
and makes that turn into Summer
but also in Autumn and Winter
August will stand firm as a tower
near Vlij and Wantij.

(Vlij and Wantij are both rivers, translation by me)
I love Villa August in every season! 
Hope you love it too!
Villa Augustus is de moeite waard in ieder seizoen!

xoxo LiLi M. 

PS I wish that Blogger stops changing everything again and again!