Thursday, October 16, 2008

The witch balanceHello and welcome everybody! If you are here for the Halloween party that is hosted by the lovely one and only Vanessa Valencia you are on the right spot. Welcome at LiLi M.'s! As you all probably will know we don't celebrate Halloween over here in the Netherlands, so I will tell you a tricky tale instead.
Halloween feestje in Blogland, maar ja wij doen niet aan Halloween, dus een persoonlijk avontuur:

One day, early October my doorbell rang and look who came to visit me:
Op een dag begin oktober ging de bel en kijk wie er op bezoek kwam:It's that handsome young officer (whow)!
Het is die knappe buurtagent (wauw)!

Me: (sweet voice) Can I help you sir?
Ik (zoetgevooisd): Kan ik u helpen meneer?
The police man (P): I want to make some inquiries Ma'am. To be short: the neighbours suspect you of being a witch!
Politieagent (P): Ik wil graag wat inlichtingen inwinnen over u, u wordt er door uw buren van verdacht een heks te zijn!


Me: Me? A witch???? What on earth makes them think that?
Ik? Een Heks? Hoe komen ze daar nu bij?
P: Dunno Ma'am, perhaps it's the hat.
P: Geen idee mevrouw misschien komt het door uw hoed.
Me: But you have a kind of a hat too and even my bird wears a hat:
Ik: Maar u heeft toch ook een hoofddeksel en zelfs mijn vogel heeft een hoed:P: They have seen your laundry line Ma'am and they think it is so strange...the dress, the gloves,
P: Ze hebben uw waslijn gezien mevrouw en ze vinden het vreemd...de jurk, de handschoenen,the shoes.....
de schoenen...
Now I have to interrupt him:
Nu moet ik hem toch even onderbreken:


Me: What's wrong with me shoes, boy?? These are genuine Jan Jansen shoes!
Wat is er mis met die schoenen? Dat zijn originele Jan Jansen schoenen!

(I didn't tell him I wasn't wearing these on purpose):
Ik vertelde maar niet dat ik expres deze niet had aangetrokken:

P: I'm sorry, it isn't the shoes, it's the fact that you are hanging them on you laundry line AND that you are wearing a wig AND that you are wearing gloves. Now everybody has read Roald Dahls "The witches", so we all know what that means!
P: het spijt me, het gaat niet alleen om de schoenen, het gaat ook om het feit dat u ze aan de waslijn hing EN dat u een pruik draagt EN dat u handschoenen aan heeft. Kom we hebben allemaal "Heksen" van Roald Dahl gelezen en we weten dus allemaal wat dat betekent!

Well what do I have to do now ladies?
Confession? Denial? Suing those neighbours?
Mmm... as always the answer was nearby; about 55 kilometers (34 miles) away from my hometown. In the medieval town of Oudewater..., wait I'll take you there:
Nou zeg, wat moest ik?
Bekennen, Ontkennen, een rechtzaak beginnen?
Mmmm zoals altijd lag het antwoord vlakbij; ongeveer 55 kilometer ver om precies te zijn. In het middeleeuwse stadje Oudewater..., wacht ik neem je er mee naar toe:

(photo courtesy National Gallery London)
Gezicht op Oudewater by Willem Koekkoek (1839-1893)

Oh no, no time travelling now!
Just let's go to Oudewater...
O nee, geen tijdreizen, laten we gewoon naar Oudewater gaan...


Some sight seeing?
the City hall ^:
Een rondleiding?
Het stadhuis ^:

Too bad it was raining cats and dogs.
And some broom was falling out of the sky as well!
Jammer dat het pijpenstelen regende.
En er kwam ook nog een heksenbezem uit de lucht vallen!

But not due to the weather alone I should have considered other means of transportation...Here we are at the only place in Europe where one can get proof that one is not a witch!
Niet alleen vanwege het weer had ik beter een ander vervoersmiddel kunnen kiezen...Hier zijn we op de enige plaats in Europa waar je een bewijs kunt halen dat je geen heks bent!

(photo courtesy museum de Heksenwaag)
Inside is the one and only reliable Heksenwaag!
Heksenwaag means witch balance, though the word Heksenwaag is old fashioned, we will not use that in our lessons!
Hier binnen bevindt zich de Heksenwaag:

(photo courtesy museum de Heksenwaag)
These are the scales! They date of 1482 and were meant to weigh goods. During the witch prosecutions in Europe the weighing of people came into fashion. As witches were supposed to fly on their brooms, they should be light. Lighter than any average person who couldn't fly. In 1545 there was such a witch trial in the village of Polsbroek (near Oudewater). Emperor Charles the fifth, who happened to pass by, refused to believe that the prosecuted woman really was too light as the corrupt weigh master was trying to make believe everybody. He gave Oudewater the privilege to a fair weighing trial. It is and was the only place in Europe where you can get yourself weighed and get your 'Certificaet van Weghinge', in old Dutch which means your 'certificate of weight' in modern English. Nobody was ever convicted witch here...until.....well I will not reveil the end of the story.
Hierboven zie je dan die enorme weegschaal. Hij dateert uit 1482 en werd gemaakt om goederen te wegen. Tijdens de heksenvervolgingen in Europa kwam het wegen van mensen in de mode. Van heksen vermoedde men dat ze lichter waren, omdat ze immer op hun bezems konden vliegen, dan normale personen die dat niet konden. In 1545 was er zo'n proces in Polsbroek. Keizer Karel de vijfde, die toevallig langs kwam weigerde te geloven dat de vervolgde vrouw werkelijk te licht was, zoals de corrupte waagmeester deed voorkomen. Hij gaf toen aan Oudewater het privilege van het eerlijke weegproces. Het was en is de enige plaats in Europa waar je je kunt laten wegen en ook een certificaat kunt krijgen. Niemand is hier ooit tot heks veroordeeld, totdat...nou ja lees zelf maar:

So a witch would be lighter than a 'normal' person. Usually the line was drawn at 50 kilo's (110 pounds, hey didn't the old fashioned Barbie weighed 110?) but the proportion of your body was also taken in consideration.
Well, the last decades I have been working soooo hard to get way passed that 50 kilo's. After years of hard work I was definitely and undoubtedly in the safe zone, I was thinking. But wearing the hat, the broom, laughing too loud, having eyes that are too blue, knowing too much about herbs and liking black cats, I received this certificate:
Dus een heks zou lichter zijn dan een 'normaal' persoon. Gewoonlijk werd de grens bij 50 kg gelegd, maar je postuur en je grootte werd ook mee'gewogen'.
Nu heb ik de laatste jaren ontzettend hard gewerkt om buiten de gevarenzone te komen, dacht ik...Maar misschien had ik die bezem niet mee moeten nemen, die hoed niet moeten dragen, niet zo hard moeten lachen, niet zulke blauwe ogen moeten hebben, en niet zoveel over kruiden moeten weten en niet van zwarte katten moeten houden, want ik kreeg dit certificaat:

Yeah, yeah I have made my weight unclear, no one has to know it is still under 50! ;-)
The word Heks means Witch and it isn't an old fashioned word at all!
Jaja, ik heb mijn gewicht onzichtbaar gemaakt, niemand hoeft te weten dat ik nog steeds geen 50 kilo weeg! ;-)

Well, I didn't mourn too long about this verdict. We went straight to the neighbours " 't Backertje" where we enjoyed a delicious lunch. I can recommend the salad with goat cheese, the pea soup and the nassi (indonesian dish). I need to maintain these shapes.
Nou ja, ik was niet lang rouwig om mijn veroordeling. Fluks bij de buren binnen gegaan bij 't Backertje en ik kan jullie de erwtensoep, de salade met geitenkaas en de nassischotel van harte aanbevelen! Ja, je moet je vormen natuurlijk wel in stand houden!
Je kunt je online wegen bij museum de heksenwaag! Klik onderstaande link aan!
Online was ik ook een heks. Jij ook of ben ik de enige in blogland?

You can weigh yourself online at the website of the Museum de Heksenwaag
Knowing a little dutch is recommended;
first choose your shape (shape=figuur)
enter your name (name=naam) push ok
choose your favorite animal (animal=dier) ( I wouldn't pick the cat!)
write down your age (leeftijd) push ok
and your length in centimers (length=lengte, you'll find a converter here)
and your shoesize (shoesize=schoenmaat, converter over here)

Then all is filled in, (alle gegevens zijn ingevuld). Are you ready to be weighed on the scales? (Bent u klaar om op de weegschaal te gaan staan?)(push ok again);
The Result =Het resultaat;
either: U een heks! You a witch (they have forgotten the word are)
or U bent gelukkig geen heks (Luckily you are no witch).
Please let me know whether I'm the only witch in blogland!

Thanks for visiting my blog and thank you
Vanessa Valencia for hosting this fun event. Don't forget to visit her blog a Fanciful Twist ,to visit all participants of this Halloween Party you have to wait till the 18th, but I will not be there, that's why I'm posting a little earlier. Have fun!

Bedankt voor je bezoek, vanaf de 18de gaan de feestelijkheden van start, maar dan ben ik weg. Vergeet niet naar de blog van Vanessa te gaan om bij de andere deelnemers op bezoek te gaan. Klik op bovenstaande link of de partybutton.
Bedankt Vanessa voor het organiseren van wat vast weer een geweldig evenement zal zijn!

hahahahahahaha (witchy hollow laughter!)
knibbel knabbel knuisje wie is er op bezoek in mijn bloghuisje?
hahahahahaha!

53 comments:

Beth Leintz said...

What a fun Halloween tale and history lesson. I always learn something interesting when I read your blog- isn't it great that the scales are have survived all these years.

Lori said...

LiLi, i was bored with my hiatus tonight so i decided to pop around blogland...and i am SO glad that i landed here...what an absolutely delightful tale and history lesson...you are such a charming story teller...i love all of your pics that go so well with your tale too!!! what a FUN post!!!


ps: i have missed you:)

Barbara said...

Congratulations! I'd have never pegged you as a heks!

LW said...

Lili,

This is what it said…
U een heks! Their must have found out about my circle of mushrooms,
And here I thought it was the fairies …

What a wonderful and fun post, I love all of your pictures…
and I really love those shoes!
Thank you for the history lessons.

Louise

M. said...

HAHAHAHAHAHAHAHAHA......... ik wilde net over het heksenwegen gaan vertellen maar dat hoeft niet meer!!nou over dat heks zijn hoef ik me ook (absoluut) geen zorgen te maken...(qua gewicht...)
maar leuk om te zien dat je helemaal into de halloween bent...zelf heb ik er geen last van..(hihihi) zit meer in de verjaardagen...ja het is natuurlijk berespannend als je 6 jaar word.

een heel fijn weekend en wij starten vanmiddag de vakantie....

Heleen said...

Oh, wat een heerlijke post! echt super!!!!!I think there is a litlle bit of witch in each of us.
I love those Janssen shoes!
Ik ga me snel even wegen....

marga said...

Wat een heerlijk verhaal.....helemaal super!!!!!

Poppedijne said...

Wat ben jij toch een heerlijke gekke meid!! Het is altijd en plezierig en leerzaam om jouw blog te bezoeken.I love you and your blog!!!

Natasha Burns said...

Lili you are so clever! I enjoyed every minute of reading this fun post, from the fun beautiful art shoes, to learning about being weighed " a witch"!!! so fun!

Jeanette Nord said...

hahahahahahaha - hear my witchy hollow laughter when I read the post! Your posts are a treat! And not a tricky treat mind you! I LOVED your shoes both the golden and the black ones. Especially the black ones acually. Have been trying to find a pair of those for a long time...Maybe it`s good I didn`t though or my neighbours would have taken me for a witch too. I think they suspect something of the sort already....

I think it`s beacause my hollow laughter... Or it could have something to do with the fact that I howl towards the moon....

Oh well...

Have a great weekend!
Jeanette

Anonymous said...

What a wonderful, delightful post! I'm totally in love with your little town...those buildings are straight out of a story book and oh how I would love to photograph them.

I love the idea that you can get weighed on the same witch's weighs from so many years ago (although it was such a terrible time for women in history, wasn't it?). Sigh...without a doubt I'd be declared safe from being a witch, too. :)

PS: Those shoes...can't say enough about the magic of your golden shoes...

Abbie said...

Hi LiLi!
Ooohh! What a delightful tale of intrigue! And so perfectly told.. :) So much fun and fabulous-ness!
Thank you for sharing!!
xoxo~
Abbie

Cowboys and Custard Mercantile said...

Oh dear Lili.. I know for certain that I would tip the scales but not favourably!
You must surely be the most glamorous witch this side of Halloween that I have ever seen... love the heels!!
As you can see.. my hamster is peddling faster these days and my comment made it through the ether..

Love
Michele xx

Unknown said...

LiLi, this is absolutely the BEST!!! You make an absolutely stunning witch, I think. Your photographs and I just love your story. Well, now you must come to visit again in the States at this time of year. I will bring you to Salem...you will love it. Karen
P.S. I just put my Halloween post up for Miss Vanessa's party.

ittybittyandpretty said...

my daughters name is lili and she parades as a witch on my 'halloween blog party' post, she is wearing a hat just like yours! perhaps you have met around a cauldron.... great blog thanks xx rosey

María Elena said...

Hi Lili, a funny story and an interesting information from the witches in medieval times. Hugs.

Debbie Egizio said...

For one who does not celebrate halloween, you sure know how to join in on the fun! What a magical post!

Lola Enchanted said...

what a wonderful post!! So lovely to meet you!!!~


Happy early Halloween!

AwtemNymf said...

OMG- those gold shoes are adorable! I enjoyed my visit with you! I'm Blog Hopping from Vanessa's "A Fanciful Twist" Party <{:O)
Stop by my place too... I'm having a couple of give-aways!
Have a bootiful day!
Be Enchanted!
~A~

Chris said...

This is a GREAT post, and the photos really take us there. Thanks for this!

Fete et Fleur said...

You look wickedly beautiful! How much fun the weighing must have been.

Nancy

Kathryn Costa said...

What a delightful stop this is. I've bookmarked you to come back and spend more time here. Love those golden shoes!

I have some brain tonic and three witches brew for you to help with all of the spells. Vincent Price is here reading a story. Do swing by!

Linda Summerfield Crispell said...

What a wonderful trip! Lovely blog.
Linda

http://afancifultwist.typepad.com said...

You are wonderful!!! hahahahaa!! I loooved your story!! Well mam, the hat, the wig, the shoes... hee heee.. Sue the neighbors!!

Those gold shoes are making me faint!! i must have some!!

I looooved this post, ,love it!! xoxo

(And that town!! Oh also, I love your mantle!!)

Sherri said...

A very interesting story. My weight would DEFINITELY rule me out as a witch. I exceeded that 50 kg years ago.

Splashes of Pink and Mint said...

Wat een ludieke aktie!!!! Ik heb genoten van je verhaal met bijpassende foto's! Wat ben je toch een bijzonder mens! Hoe verzin je het toch allemaal weer???? En tevens weer voorzien van wat geschiedkundige lessen, dank je wel! Geniet van je vakantie (per bezem deze keer?)en zie je later!
Oh, je schoenen zijn btw absolutely fabulous!

Laume said...

That was SO much fun! It was well worth the long flight on my broom across the ocean. And educational too. I think I'd be safe of those scales but it's a good thing that they don't know that all witches are light - mwahahahaha!

Sandra Evertson said...

Wonderful! You make such a Beautiful witch! And the gold shoes! Fabulous! Happy Halloween!
Sandra

cinnibonbon said...

Oh what a great party!! I LOVED THE SHOES!!

Happy Halloween

Come on over to my place and sit a spell.

Anonymous said...

Dear LiLi,
in your Jan Jansen shoes, you will go far! The are the nicest wichy~poo shoes ever!

xox
Constance

Betty said...

LiLi!! oh my goodness! That was so much fun!! You are so funny! I guess I'm not a witch either but I always wondered about my skinny, skinny sister-in-law! Teehee (she better not read this!)

3rdEyeMuse said...

what a wickedly wonderful Halloween post!

linnea-maria said...

What a wonderful story! Well we had the witch hunting in sweden as well, horrible history! the heksenwaag was something completely new. I sweden they throwed the witches in the water, if she was fluting, then she was a witch, if she drowned, well then....And they used small children as witnesses.
We got the halloween tradition for a few years ago, but i think it is to make people spend money. have a wonderful week!/linnea-maria

Marja Rijnsburger said...

Hoi Lidwien, zag dat je net al even op mijn blog geweest was, ik dacht eigenlijk dat je er lekker een weekje tussenuit was met de herfstvakantie. Wat heb je er weer een heerlijk verhaal van gemaakt, de wandeling Oudewater, waarover je in 1 van mijn posts al schreef, was dus met voorbedachte rade. Wij zijn daar ook regelmatig te vinden omdat de omgeving inderdaad heel mooi is en het een leuke fietsroute vanaf onze caravan is.
Die schoenen helemaal geweldig zijn ze alhoewel je er beter maar mee kunt blijven zitten denk ik.
Geniet lekker van de herfstvakantie, vandaag in ieder geval nog met zon.
Groetjes Marja.

Betzie said...

Very interesting and fun story!!! Loved reading every word and I found it fascinating. Just cast a spell on those neighbors and they'll be putty in your hands...:) Loved your gold shoes!

karlascottage.typepad.com said...

Oh my gosh, those shoes!!! wow, I just love them!!!

Chris said...

Hi, thanks for checking out my blog! And YES. that book, 1000 Artist Journal Pages, is really fabulous! It gives a great immersion in different artists' journals. Not just one, not just two, but dozens!

Happy Halloween

Ele at abitofpinkheaven said...

Very interesting. Great gold shoes!!! The hanging banner is also great.

Celestial Charms said...

Such a lovely Halloween party post. Thanks for sharing that history, it was quite enjoyable.
Happy Halloween.

Anonymous said...

EEK!! Lily - I'm a witch too!! Thank you so much for sharing the witch test and the converters. That was just too much fun!!

Witchy blessings,
Kelley (from Oklahoma, USA)

Brigitta said...

Via Jeannette heb ik je blog ontdekt, en ik heb je direkt aan mijn lijst met favorieten toegevoegd, wat een inspiratie!! Dank je wel.

Alison Gibbs said...

Hi Lili thank you so much for your kind thoughts for my Dad. We are waiting for more tests to be done to know what we are dealing with.
Blogland is a wonderful place where we 'meet' with some wonderful friends.
Alison

Jeanette said...

wat een hilariteit van een post. ik zag net je bericht in m`n album of ik een heks ben, snap er niets van ik dacht die is met haar kop helemaal in de halloween. maar dat is ook zo. nou ik was niet zo licht volgens mij geen heks, maar weet niet of ik dat nou goed begrepen heb hoor, haha..ik vind jij wel een beetje heks hoor, hihi die schoenen van jan jans, super! en die foto van dat vogeltje met die hoed...ja, heb heerlijk genoten van je bericht, dankje wel lidwien.

Jeanette said...

ooo..maar ik kwam voor iets anders maar ik ben helemaal ondersteboven van je halloweenbericht. ik kon die zeep lush niet maar nu ik je er over hoor hoe het eruit ziet weet ik wel wat je bedoelt. idd dat kan beter:-)

Marina Capano said...

Hi! What a fun Halloween tale and history lesson!.I love it!

I would if you visit my halloween post too!
Happy early halloween!
Marina

Blue Cottage said...

Ha ha haha ha,
Geweldig Lili, meid wat heb ik gelachen, dit kan allleen jij verzinnen heerlijk !!!
Uhhh die Jan janssen schoenen al die ooit weg moeten ik heb maat 40 met wat gefrummel pas ik ook in 39 ;)
Groetjes van een Witte heks

Cecilia - Titi said...

What a fun Halloween tale and history lesson. Congratulations! I love the choice of colors, your Blog is beautiful. Serious pretty that you put traductos thus more people of hispanic speech visitarian to you.
Kisses from Chile,
Titi

Stacey said...

Lili- You are such a great blogging friend:) Thanks for stopping by my little corner of the world. I've never met you but I surely appreciate you... I've been a little out of reading and writing in the blogisphere but hopefully I'll get back into the swing of things soon. But thanks for being a great friend:)

Maija said...

That was a great tale, Lili!! I'm sure you are not the only witch!!!

cherished*vintage said...

Lili, you are too cute! I loved your story - so fun. Those Jan Jansen shoes are fabulous!!! Thanks for sharing.
-Karoline

Anonymous said...

Dag Lili,

Ook ik heb genoten van je heksenverhaal ! Ik heb me net gewogen via internet en ja hoor... ik ben ook een heks... ( maar een lieve hoor !)

Ik vind je banner met je heksenkleren een heel leuk idee: ik heb de foto gedownload. Ik kleef die dan in mijn Halloweenplakboek bij alle andere ideeën, want ik zou graag elk jaar enkele nieuwe spulletjes voor halloween bij maken, want ook hier in België zijn we een paar uitzonderingen die gek zijn op heksen en halloween...
Ik denk dat jullie in Nederland nog wat makkelijker spulletjes vinden dan hier!

qua fantasy hebben jullie immers ook de Elffantasybeurs, waar ik nu al een 5-tal jaar naar toe kom met mijn pubers !

groetjes
Inge

Twyla and Lindsey said...

Whatn a wonderfully fun story! Sorry it has taken me so long to get to your post. I am still going through the list! I enjoyed it very much! Twyla

Crafty Mama said...

Whahahahhahha... wat een superpost is dit ook weer!! Geweldig leuk mens ben je toch ook he...