Wednesday, March 31, 2010

A collection of 31 or more....

Hello and welcome at the final part of my collections series. Today the last part: 31 pieces. The idea was counting from 1 till 31 during the month of March and we did it! I had a great time showing you collections by accidence, cherished pieces, worthless things gathered for crafting etc. etc. I enjoyed your comments so much thank you. I'll close this series with a lot of inspiration for new posts! 
I'll end with a collection 'par excellence' to me: Barbies!  
Hallo en welkom bij de finale van mijn verzamel serie. Vandaag het laatste deel; 31 stuks. Het idee was om van 1 tot 31 te tellen iedere dag in de maand maart en we het is gelukt! Ik vond het zo leuk om julle van alles te laten zien, van per ongeluk verzameld, geliefde stukken tot waardeloze dingen om mee te knutselen enz. enz. Ik heb zo van jullie stimulerende commentaar genoten, bedankt daarvoor. Ik beeindig deze serie met een verzameling bij uitstek voor mij: Barbies!
The problem with 31 Barbies is that it is hard to make them all visible on the photo. If you count well you see 30...there are 31:
Nadat ik het Barbie huis had opgezet,  alle poppen had uitgepakt, aangekleed,  foto's had gemaakt en vervolgens alles weer had opgeruimd, bleek dat ik niet 1 foto had waarop alle Barbies goed in beeld waren:-( Op deze foto zie je er 30, maar er staan er toch echt 31.
One of the small girls, the one with the pigtails, is on the 31 photo, but you only see her stand. 
Aaah, who cares? We count till 31 anyway! 
Een van de kleine meisjes, die met de staartjes, is op de foto, maar je kunt alleen maar haar standaardje zien, ach wie kan het wat schelen, ik denk dat we toch wel tot 31 tellen:
 It all started October the 8th 1966, when I got the girl on the right, a Skooter bff of Barbies little sister, on my 5th birthday, I was thrilled! I think my mom was thinking that this doll was more appropriate for a little blonde girl like me than her bff's grown up sister. I thought that the world was turning an extra round when Mrs. Smith, an acquaintance of my mothers' gave me a real Barbie doll that very same birthday: 
Het begon op 8 oktober 1966 toen ik het meisje^ (Skooter de beste vriendin van Barbies zusje Skipper) aan de rechterkant voor mijn 5de verjaardag kreeg. Ik was dolblij! Ik denk dat mijn moeder dat wel zo'n geschikt poppetje vond voor een blonde 5 jarige, beter dan die volwassen Barbie. I dacht echt dat de wereld even stil stond toen ik van een 'kennis' van mijn moeder, mevrouw Smit, een echte Barbie kreeg voor diezelfde verjaardag.
It was a 'bubble cut' Barbie like the second from right^.  Mine didn't survive my childhood. While playing teacher, my favorite game, I had to punish her for her arrogant look and put her in the dustbin for a while. Never heard from her since :-(
Dat was een zgn. 'Bubble Cut' Barbie zoals de tweede van rechts^. Mijne overleefde mijn kindertijd niet. Toen ik mij tijdens het schooltje spelen (mijn favoriete spel) gedwongen zag om deze Barbie, vanwege het te lang brutaal kijken naar de juf, te moeten straffen, deed ik haar voor straf 'even' in de prullenbak. Nooit meer iets van haar vernomen :-(
Now a lot of collectors search and pay a lot for the most rare examples. Like the black Francie, I have a reproduction on the left. This doll was marketed at the wrong time, Francie was Barbie's cousin, a black cousin? In 1966? So only the caucasian version was a tremendous success and now the original Black Francie is one of the rarest dolls of the Barbie family. 
Heel veel Barbie verzamelaars willen graag compleet zijn en/of verzamelen vooral de zeldzame poppen. Zoals 'Black Francie', die je hier^ links als replica ziet. Deze pop was in 1966 toen ze uitgebracht werd geen succes. Francie was het engelse nichtje van Barbie. De witte versie werd wel een succes, maar een zwart nichtje? In 1966? Nu is dat natuurlijk één van de zeldzaamste en meest gewilde poppen.  
Another popular way of collecting is 'Mint in box', old dolls but still in the box, preferable untouched, command a high price, only exceeded by NRFB (never removed from box). But I like to dress the dolls and put them in a Barbie car or create a situation: 
Ook willen heel veel verzamelaars poppen in zo mooi mogelijke conditie 'Mint in box=MIB', dus de pop nog in de doos, liefst onbespeeld of nog beter: nooit uit de doos geweest: NRFB (=never removed from box). Maar ik hou ervan om de poppen aan te kleden of om ze in een bepaalde situatie neer te zetten: 
Like this^ one, that was set up unintentionally for the '31' photo: 
Ken (nr. 1) arrives at Barbies dressed up as a clown (hat and wig in right hand, mask in left), Barbie is waiting in her wedding dress, her mother totally disappointed. Barbie tells Ken: This isn't what I  expected of your costume! 
Zoals hier^, bij toeval ontstond dit plaatje, wat mij direct inspireert tot een 'kaart', Barbie zegt tegen Ken (nr. 1) als hij als clown verkleed verschijnt op de ochtend van hun bruiloft: Nou ik had me toch wat anders voorgesteld van je kostuum! (Ken heeft hoed met pruik in zijn rechterhand), een masker in zijn linker). 
That's why I love the Barbie dolls with wigs. On the far left Barbie 'Fashion Queen' with a color magic wig next to the same Barbie in her original outfit. Third in row is Midge (Barbie's bff) with one of her wigs, next to Midge without a wig. 
Daarom is mijn favoriet de 'pruikenbarbie' de 'fashion queen', geheel links fashion queen met pruik en daarnaast diezelfde pop in haar originele outfit, zoals ze verkocht werd dus. Ook Barbie's beste vriendin Midge was er in pruikenversie. 
Eleven the same wig Barbies with different wigs. Outfit and hairdo do make a difference! 
Elf dezelfde Barbies met verschillende pruiken. Wat een verschil kunnen kleding en kapsels toch maken!
 That is also the case with this^ Doobie Brother (remember the Doobie Brothers?) like Ken in the middle, that I gave a new hairdo myself. He started his life with a crew cut. The process of giving a Barbie doll new hair is called rerooting: new hair is plugged in plug by plug. Now you can create the hairdo and look that you want, or restore an old doll:
Dat is ook het geval met bovenstaande ^ 'Doobie Brother'achtige Ken. Herinnert iemand zich de Doobie Brothers nog? Ik gaf deze Ken, die oorspronkelijk het kapsel van de ideale schoonzoon had, zelf dit Jan Vayne achtige model. Het proces van een nieuw kapsel geven heet: rerooten. Het oude haar wordt uitgetrokken en nieuw haar wordt pluk voor pluk opnieuw ingenaaid. Op die manier kun je een pop een heel nieuw uiterlijk geven of een oude pop restaureren.  
On the right the original 'Swirl' Barbie and on the left a rerooted Swirl Barbie who suffered a very bad hair day the day she encountered a small one with scissors.  I have always been attracted to Barbie because of all small accessories, especially during the 'vintage period':
Rechts zie je een originele 'Swirl' Barbie uit de jaren '60 en links een door mij gereroot exemplaar. Die pop was haar ontmoeting met iemand die graag kappertje speelde nooit te boven gekomen. Een andere reden dat ik Barbies altijd zo ontzettend leuk vond was vanwege alle kleine gedetailleerde spulletjes:
Here^ some altered Ikea boxes that used to hang in my Barbie room. A fun way of displaying the small pieces:
Hier een paar Ikea 'kastjes' die in mijn Barbie kamer in ons vorige huis hingen. Een grappige manier om de kleine accessoires te showen.
Skipper, Barbie's little sister is holding a small 'Swirl' Barbie doll with a matching skirt...oh tdf!
Hier^ houdt Barbie's kleine zusje Skipper een swirl Barbie poppetje vast, dat een bijpassend rokje draagt, helemaal geweldig!
I played and played with Barbie until the seventies. I loved the Mod Barbie clothing. I didn't get any of it, my parents thought it was way to expensive and I was too old! So I made entire outfits for my fake Barbies. Sadly I sold every self made outfit to a friend when I was about 14. A lot of Barbie collectors became Barbie collectors of deprivation of the real thing! 
Ik heb heel lang met Barbies gespeeld wel tot in de 70er jaren. Ik vond die hippie kleding helemaal te wauw! Maar ik kreeg er niets van, mijn ouders vonden het veel te duur en ze vonden me er ook te groot voor. Dus maakte ik een gehele hippe garderobe voor mijn nep Barbies. Jammergenoeg heb ik die outfits allemaal verkocht toen ik ongeveer 14 was. Inmiddels heb ik wel ontdekt dat heel veel Barbie verzamelaars zijn gaan verzamelen uit ontbering, dus omdat ze vroeger die dure poppen en zeker die dure kleding niet kregen.
Nowadays Barbie manufacturer Mattel has reproduced a lot of the Barbies of the 'golden years' (1959-1973). Maybe that is one of the reasons that the prizes of vintage Barbie have totally collapsed. The current economic recession maybe another reason. 
Tegenwoordig heeft Barbie fabrikant Mattel heel veel Barbies uit de gouden jaren 1959-1973 uitgebracht als replica. Dat is misschien één van de redenen waarom de Barbie verzamel markt geheel is ingestort. De huidige economische recessie kan een andere reden zijn. 
And Mattel has designed new vintage inspired dolls, meant for the grown up collector, not as toys. Here^ the first (nr. 1) Silkstone Barbie on the left, nr. 5 on the bed. 
Daarnaast heeft Mattel verschillende lijnen uitgebracht speciaal voor de volwassen verzamelaar. Je ziet hier^ de Silkstone poppen, nr. 1 staand, nr. 5 op het bed.

 I have over a 100 Barbies and my daughter used to love playing with her Barbies too: 
Ik heb over de 100 Barbies. Mijn dochter vond het destijds ook altijd leuk om met haar Barbies te spelen:
I started seriously collecting Barbie in 1997, before that I was the accidental Barbie collector. In 2002 we moved to this house and we had a lot to renovate. This ever dusty place was totally unsuited for no matter what collection and the Barbies stayed in their boxes. I unpacked them in 2006 and packed them again when I needed the Barbie room to be my as a craft room: 
In 1997 begon ik serieus met het Barbie verzamelen, daarvoor was ik meer een 'toevallige' verzamelaar.  In 2002 verhuisden we naar dit huis en moesten we enorm veel verbouwen. Niet echt een plek om Barbies neer te zetten, maar na een paar jaar ging het toch weer kriebelen. Na korte tijd wilde ik die kamer toch gaan gebruiken om te knutselen en daar was het met al die Barbies net even te druk voor. 
It was a bit too crowdy to craft over there. 
Now I had to unpack them again for this series and I loved it. I think I will empty our attic, move everything outside and make it collector's paradise. I'll keep you guys posted. 
Dus heb ik alles weer ingepakt en op zolder gezet en voor deze gelegenheid het topje van de ijsberg weer uitgepakt. Nu denk ik dat ik alle dozen van de zolder eens ga opruimen en daar een verzamelparadijsje ga maken, met onder andere de Barbies. Ik hou jullie op de hoogte.
Aren't these guys far too cute to spend their lives in a box?
Want zeg nou zelf, het is toch zonde om deze hippies hun leven in een doos te laten slijten?

Thanks to anyone who visited my blog during these series. I told you before but I cannot tell you enough how I enjoyed all your comments, thanks  a million! I will definitely continue my collectors posts. To start with an epilogue and a give away this week! Hope to see you then! 
Ik wil iedereen van harte bedanken die mijn blog gedurende deze serie bezocht. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik kan jullie niet genoeg vertellen hoe hie van jullie commentaren genoten heb, onwijs bedankt! Ik ga zeker door met deze serie, hoe en wat dat zien we nog wel. Deze week nog zal er een epiloog komen en een give away! Ik hoop jullie dan weer te zien!
xoxo LiLi M.

49 comments:

rosabeer said...

Ik heb genoten van al je verzamelingen. Complimenten voor het maken van 31 geweldige posts.
Deze verzameling is super en brengt net als veel van je andere verzamelingen (jeugd) herinneringen naar boven.
groetjes en liefs.

Jeany said...

Tadddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh, de 31!!! Meid geweldig, jij hebt het gehaald, het lijkt wel de elfsteden tocht. Knap gedaan hoor. 31 Hütten ab. En op een klein dagje na, heb ik het ook gehaald. Hahahahaa, totaal leuk om je te volgen meid. Ik heb genoten van het begin tot het einde. De meeste dingen met andere ogen gezien en veel geleerd, wat zeg ik, geïnspireerd door jou!!!! De kwien van de verzamelstukjes. En natuurlijk konden de barbies niet wegblijven, :)) ik miste ze al, weet je tis erg om te zeggen maar ik heb zeggen en schrijven een barbie gehad in mijn jeugd, en dat was ook nog een 2de handsje, gekregen van een rijk nichtje die er zoveel als jou had, en deze barbie vond ze toch niet emer mooi. hahahaha, ik viel me als Toon hermans met zijn niklaas. Ik moet ook eerlijk bekennen ik was een buitenkind een doerak, hahahaha, meid, nogmaals bedankt, ik heb genoten tot het laatst toe, en die zolder die je gaat inrichten krijgen we natuurlijk ook te zien, ook als serie, de tot stankoming etc. :))) een hele dikke knuffel voor jou, toppie meid, liefs van mij, janine

Pierelantijntjes said...

Hallo Lili,
Wat een genot om deze barbie verzameling te zien! Wat een prachtige, goed verzorgde barbies heb je!! Ik heb weer met mijn neus bovenop het scherm gezeten en als ik vanmiddag terug kom van mijn werk ga ik nogmaals alles op mijn gemak bekijken. Ik heb op zolder ook bergen barbies. Ik heb er uren en uren mee gespeeld. Ik had het geluk dat ik ze wel kreeg van mijn ouders. En ook al had ik dozen vol ik mocht gewoon voor mijn verjaardag barbies blijven vragen. Ik weet ook nog dat de kinderen altijd bij mij wilden spelen en er niet over uit konden dat ik er zoveel had.
Helaas heb ik mijn barbie huis niet meer. Het was zo'n huis met verdiepingen. Wel heb ik nog een tent. Ook heb ik nog vele kleine spulletjes en kleertjes. Leuk ook om te horen dat je het haar opnieuw erin kan naaien. Heb n.l ook wel eens kappertje gespeeld.
Natuurlijk heeft mijn dochter ook een hele verzameling.
Lieve Lili, Ik heb genoten van je serie verzamelingen en vind het fijn te lezen dat er wellicht nog meer komt. Ik zal je in ieder geval blijven volgen want ik ben een enorme fan van je.
Dank je wel!!!
Lieve groet van Ester

Weerspiegeling said...

Gosh Lili, wat een boel werk heb je ervan gemaakt! Dit was met recht de 'show stopper', geweldig!! Volgens mij ben je een hier een hele dag 'zoet' mee geweest: alles uitpakken, bekijken, aankleden, veranderen, neerzettten, zwijmelen bij je jeugdherinneringen (haha, die barbie in de prullenbak, nou ja moet ze ook maar niet zo brutaal kijken naar de juf haha). Geweldig leuk gedaan! Jammer dat de maart-maand om is... maar gelukkig zullen we af en toe nog eens een verzameling te zien krijgen. En die zolder, jaaa, doe maar wat Jeany zegt. Dan ben ik weer van de partij!
Fijn paasweekend alvast gewenst en tot een volgende keer.
Groetjes,
Anita

Pink Princess said...

Geweldige maand heb je ervan gemaakt. Interessant en grappig.

OOK ik heb mijn 3 barbies nog. De eerste, de Ponytail Barbie uit 1963 kreeg ik van mam op mijn 6e verjaardag. Ze had de mooie wijde rode mantel aan, hoedje, tas etc. Lange nylons en mooie schoentjes.
Midge kreeg ik van mijn oudste broer in 1964 toen ik in het vakantie kolonie zat, met een set kleertjes. De bruine jas met "bont" kraag en bijp. hoedje enz. Toen ik thuiskwam lag Allan op me te wachten (1964 ook)(vreemd, je hoort of ziet zelden iets over Allan :) )

ALLES heb ik nog, compleet en met dozen. Joh geweldig en jeugd sentiment :)
Pruikjes heb ik ook! De drie op een rijtje. Tasjes, schoenen, de mooie rode glanzende Barbie koffer met kleertjes etc.
Mam maakte ook veel kleding voor ze en samen speelden we ermee haha. (mam speelde er ook wel mee, met de moeder van mijn bff hihi. Zaten ze savonds kleertjes te maken en ze aan en uitkleden ♥)

Dank voor de herinneringen ♥♥

BellaRosa said...

Lili amor, woohoo 31 days, 31 collections...what a wonderful time I have had visiting and seeing all your amazing collections! Thank you Lili, I hope you continue to share such wonderful ideas with us :) I love your Barbie collection, the oldest one I have is from when I was about 2, and believe it or not it is a talking bi-lingual, English/Spanish Barbie, I even have all her original clothes and some still sewn on their cardboard they came on...Thank you for helping me remember this :) Besos, Rose

Granny's Place said...

Vuurwerk...
Applaus...
Ovatie.....

Wat een afsluiting van een blog waar ik werkelijk van heb genoten.

Ben blij dat je gewoon met de barbies bezig bent ipv ze in een doos te laten staan ik vind dat altijd zo maf... alsof het gaat om geld ofzo en niet om gevoel maar dat is mijn mening.

Groetjes en een fijne dag, Madelon

La Maison en Wonderboom said...

Nou Lili dit is wel een spetterend einde van je verzamelingen maand.
Het was geweldig allemaal en ik had er niet een willen missen.
Wat een mooie Barbie verzameling.
En leuk die verhalen er bij.

Ik ben aan het oppassen en kon het niet laten om even de pc van mijn dochter op te starten om jouw finale te lezen.
En hoewel ik altijd alleen maar aan het spelen ben met Romijn, moet hij nu even wachten, en dat zint hem helemaal niet;)
Lieve Lili alvast heel gezellige paasdagen en een lieve groet,

Hermine

Natacha said...

De laatste dag, ik zal het missen. En wat een mooie showstopper zeg, die barbie verzameling. Mijn dochter speelt er ook altijd mee. Ze heeft er ééntje van ons gekregen, toen 4 (!) van vriendinnetjes voor haar verjaardag, en gisteren mochten ze omdat het vakantie is iets uitzoeken en toen wilde ze persé een ballerina barbie.
Fijne woensdag!

Lori said...

LiLi, what a fun post to wrap up your collection series...you had me laughing all the way...the doobie brother ken...and the wedding saga...tooooo funny...i think it is so cool that you have so many different barbies...and some with their original boxes...i love the little vignettes you created in the ikea boxes, those are too cute!!!

Marianne@Songbird said...

Mijn zussen hadden allebei een Skipper in zo'n geel koffertje en zelf heb ik als kind een Fleur gehad (ik dacht dat ze zo heette, ze kon haar gewrichten bewegen). Ik vond de Skippers veel leuker.
Ik heb nog een origineel Barbie tijdschrift, interesse?

Castles Crowns and Cottages said...

Good morning my dear Lili....Lili, I cannot begin to tell you the fond memories that you have evoked here with the superb finale; my mother gave me almost every Barbie imaginable, and you have displayed them here. What you have presented the most however, are the memories of a grand childhood. I would come home every day from school and my dear mother would have a new Barbie outfit handsewn, waiting for me, laid out on my bed. Along with her chocolate homemade cake and a glass of milk, I would enjoy these little goodies and like you, create scenarios with my dolls! She even made little crowns, YES, CROWNS! and necklaces, nylons, hats, EVERYTHING! And, to my chagrin, I no longer have these lovelies. I sold everything before I took a trip to Japon way back in 1979. I was 21. What a maroon....my mother-n-law who is an avid collector of vintage, almost killed me when she found out that I sold them!

Oh my sweet, you have a hit here. You have blessed us with something sweet to look forward to everyday, and thank you for brightening my day!

Much love and admiration to a dear woman, Anita

Corine said...

Ongelooflijk! Wat een geweldige serie heb je ervan gemaakt.. en dan je barbies als afsluiter.. super en wat ik ook zo leuk vind is dat je overal hele verhalen bijschrijft! Ik heb met verbazing genoten :)
Groeten, Corine(THUIS)

Laura @ 52 FLEA said...

LOVED seeing your Barbie collection! So many wonderful pictures! It brought back great memories of fun times playing with Barbies as a young girl. My grandmother made most of our doll clothes and my sister traded them all for a friend's store bought Barbie clothes! Oh dear....my mother was quite upset! Wonderful collections!
:) Laura

Florence and Mary said...

Oh no the collections have come to an end! I've really enjoyed these posts and what a great one to end on.

I'm hoping to get my post up this of the Barbie "Wonder Room" from Selfridges tonight so keep an eye out.

Victoria xx

LW said...

Lili,
What a grand way to end your collection posts…
A very grand 31 indeed…
What fun, what memories...The Doobie brother is too funny.

I loved Mod; I remember dressing in that style and some of my best memories of things I wore
came from that time. Pop Art dresses, drop waist style …I loved it all…and my white
Go-go boots…
I really loved reading all of your post this past 31 days; it was a wonderful way to start my day.

Louise

Scrappy Jessi said...

OMG!!!!!
i'm dieing!!
you have so many originals. wow!
i am so jealous of your 2 twist and turn mod barbies. she's my fav!!!
thanks for sharing. amazing!!!
oxoox,
jessi

Rostrose said...

Oh LiLi! What a finale! I loved this Barbie-posting extremely and I had to laugh a lot while reading about your Barbie-punishment for her arrogant look and putting her in the dustbin. (I think I was a more gentle Barbie mother ;o))
Lots of hugs :o)
Traude

June said...

Lili, I have to tell you how much I have enjoyed this series of posts. You have a crazy awesome collection of Barbies and now I am officially jealous! You are the luckiest girl I know...to have found and collected some many wonderful dolls. You write so funny about them too. I smiled all the way through the post!
Hugs

Kelly said...

Oh, Lili, I'm sad that your series is over, but what a wonderful way to end it! Like some have mentioned, I also sold my childhood Barbie collection years ago and have regretted it ever since. I think that I am trying to make up for it with my ball-jointed doll collection.

I hope that you will do any series of your collections someday, because I'm sure that you have a lot more treasures in your lovely home.

<3
Kelly

Annemiek said...

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg bedankt voor deze leuke maand met een dagelijkse verrassing op je blog .
Ik heb met volle teugen genoten en alle andere dames hier voor mij ook zo te lezen.
Je hebt veel mensen blij gemaakt en een hoop herinneringen bij iedereen naar boven gehaald !
31 x dank !!

Caroline said...

Wat een finale !!! Barbie's je kan er niet genoeg hebben ! Nou ja, ik heb ze niet, 1 NRFB'er staat er in de kast verder ben ik niet gekomen maar ..... toen kreeg ik een dochter en kon ik helemaal los gaan met Barbie's kopen, oude, nieuwe, herintredende modellen, Ken met haar en met een plastic coupe. maar die zijn van mijn dochter, eerlijk is eerlijk.
Jouw collectie kan ik niet aan tippen, ze zijn prachtig, wat een heerlijk bezit. We blijven altijd meisjes !!! Bedankt voor deze 31 dagen vol met nostalgie, jeugdherinneringen, nieuwe kijk op dingen, ik heb genoten !!!
Groeten Caroline

lia said...

Nou je had een mooie afsluiter meid. Schitterend die barbies. Gelukkig heb je ze niet allemaal gestraft in de prullenbak hihi.
Ik heb genoten van al je verzamelingen.

lieve groet Lia

Twyla and Lindsey said...

I am DROOLING! WOW! What an awesome collection! And I agree that they are too wonderful to have to spend the rest of their lives in a box! I have enjoyed your photos so much! Your collection is amazing! I am in awe!!! Ooohh your rare Francie is so neat!!! I am also jealous of your Dream House! Your altered boxes are too stinken cute!!!!!! Love it!
I have throughly enjoyed this post! Thank you for sharing!
Lindsey

Elly said...

Save the best for last... ik denk dat dat hier helemaal op gaat! Ik heb gewoon zitten zwijmelen bij al die Barbies. Heb zelf helaas nooit een echte gehad, veelste duur natuurlijk, maar speelde wel heel veel met Daisy, een soort nepperd. Ik wist ook niets van haar familie, alleen van Ken. Maar die Skipper is ook een schatje hoor!
Het wordt echt tijd dat je ze weer van zolder gaat halen hoor, dit is toch genieten!!!!!

Elly said...
This comment has been removed by the author.
karlascottage.typepad.com said...

This has been a fun series! I think that the Christmas birds was my favorite of the collections.

Sandy Michelle said...

WOW those Barbies are old and just fabulous!I really enjoyed your vintage count down! Have a wonderful Easter!

Hugs!
Sandy

Heather ~Pretty Petals said...

I loved looking back at all of your collections Lili! What a fun little series you have done.
Happy Easter to you!
xoxo Heather

linnea-maria said...

Oh please don't apologize for your abcense my dear friend! You've made a fabulous work with your collections. What an amazing collections of barbies!! I played a lot with mine as a child and my grand mother has sewn beautiful gowns to them. I'm not sure I have them saved. My sister took the most of it and when I left my latest house I didn't care about things, I just wanted to get away then. Guess I must take a look in my cellar what is there. Have a wonderful weekend Lili. Hugs /Therese (yeah Im putting away my alias now ) :-)

Anonymous said...

Wow! a lovely collection!!! My little girl would be mad in your Barbie Room :-D

Julia - "Vintage with Laces" said...

Wow, LiLi, You made it! 31 continuous days of blogging. I take my hat off to you! Thank you for taking all the time to show us your awesome collections! It had been a lot of fun and it was informative as well! You could open up a museum with all the things you have collected. Your barbie collection is amazing! I think I've never seen so many in one place.
Have a wonderful Easter, dear LiLi!
xoxo,
Julia

Antonia said...

Ik kom ook even langs om je te bedanken LiLi. Heb enorm genoten van je verzamelserie. Prachtige spullen heb je en de verhalen erbij maken het helemaal af! Hele fijne Paasdagen gewenst, lieve groet Anja

Pierelantijntjes said...

Voor mij is het niet veel anders Lili. Ik heb het alleen 's morgens (die ontwenningsverschijnselen) Maar ik geniet gewoon opnieuw van al je mooie posten en ga ook de oudere posten eens op mijn gemak bekijken.
Jij ook fijne dagen toegewenst.
Lieve groet van Ester

Antonia said...

De gedistingeerde heer kwam ik vorig jaar tegen bij De Kringloper.
Hij is al behoorlijk oud, het portret is bijgekleurd met houtskool. Wij hebben een vriend die een beetje op hem lijkt. Ik had echt medelijden met hem (hij lag in een donker rommelhoekje) en nu heeft hij een ereplaatsje bij ons gekregen. Hij zal het vast fijn vinden, deze aandacht!

Castles Crowns and Cottages said...

Oh my precious Lili! You look ravissante in your Easter Bonnet, doing the Bunny Hop! What a lovely, lovely weekend we are expected to have, and I hope that your weekend will also bring good weather so that you can go out and enjoy the beginning of a wonderful season! Thank you Lili for coming and leaving another fond comment that I will cherish. What fun it is to visit with people from all over the world, always. My best to you and your lovely family dearest....Anita

Twyla and Lindsey said...

Lili, they are ALL tdf!!! What an amazing and wonderful collection of Barbies! I enjoyed seeing these so much and appreciate you sharing them with us. Your series of 31 collections was so much fun and very interesting, but this Barbie one was my favorite! Twyla

rochambeau said...

Dearest LiLi,
What a FABULOUS post!!! You have me smiling from ear to ear. Your Barbie memories and your terrific sense of humor, has me smiling!

My cousin gave me the first Barbie (blond Ponytail ~ Black and white striped bathing suit (one piece). I had Midge, Skipper and Ken too and took playing this game VERY seriously.
This game "Barbies" couldn't start until her entire house was perfect,
(beds made of shoe boxs, etc.),then dialog between the dolls ensued. Parents WERE NOT allowed to hear
what the said. Doors were shut!!
I made most of her clothes too.

Then on day, at age 10 I wanted to wear lipstick, the next day I played jump rope, the next day I wanted a bra, the next day I played hopscotch, the next day I gave away ALL of my barbies and their stuff to two little girl neighbors.
the next day I regretted it.

Thanks for the memories.
Happy Easter dear LiLi in case I don't get back to you before Sunday.
Love,
Constance

❦TattingChic said...

Lili,
YAY! I ♥ your Barbies! They are all super fabulous! You have Doobie Brothers dolls! My brothers had Doobie Brothers albums, LOL! That is so fun! You are one cool lady!

Thank you for coming to celebrate my blogoversary with me! You are so kind and I appreciate your encouraging words!
(((Hugs)))
~TattingChic ♥

Stacey said...

Wow- Ive got to catch up on your posts- (I think I've read up to the 28th). You've been so diligent about posting each day... I'm really proud of you! Can't wait to read all about your collections:)

het lieveheersbeestje said...

Zucht... Ik zit hier met open mond al je verzamelingen te bekijken! Echt ongelovelijk, wat heb je veel mooie spulletjes... Ik vind die doosjes voor aan de muur met barbies echt super mooi! Heel erg bedankt dat we van jou verzamelingen mochten genieten....
Fijne paasdagen toegewenst, mama lieveheersbeestje.

Cape Cod Rambling Rose said...

WOW!!! WOW!!! WOW!!! Those are some FABULOUS Barbies!!! Thank you for sharing your collection! I recognize some of these Barbie clothes! ;) I have my original Barbie doll case, but no dolls (they were given to younger cousins). But my Mom sewed lots of Barbie clothes for my dolls which I still have. =)

HAPPY EASTER to you and your family!

The French Bear said...

LiLi, your posts of all your collections was wonderful!!! I loved this one of all the Barbies, wow, you have an amazing, beautiful collection!!!!
You have been so generous and kid to show us all of your fabulous goodies!
What fun it has been, thank you so much......I remember all of these sweet dolls, most of them I only remembered when I looked at yours....that was a great feeling!
Happy Easter!!!
Hugs,
Margaret B

~~Carol~~ said...

What a fun post this was for me! I loved playing with Barbies so much, and am lucky enough to still have several of them. I'm glad to hear that I'm not the only one who punished her dolls. For some reason I bit the fingers off of one hand on my oldest Barbie! I don't remember doing it, and I don't remember what she did to deserve it either! You have a wonderful collection, and thank you so much for sharing it!

Anonymous said...

Vrolijk Pasen!
I can't wait to see your 32nd collection : the chocolate's eggs one ;-) Happy Easter to you and your family! xo

Castles Crowns and Cottages said...

Happy Easter sweet Lili!

Bisous, Anita

Fete et Fleur said...

YEA! Thank you for all the wonderful eye candy!

In the US when I was growing up we had another doll besides Barbie that I enjoyed playing with. These dolls were called Dawn dolls. I had two and adored playing with them. Did you have these in Europe?

Hugs!
Nancy

corry said...

Dank je Lili voor het showen van al die fantastische verzamelingen. Iedere dag was het weer een verrassing en een feestje om bij je langs te gaan. Ik heb ontzettend genoten!
Groetjes, Corry

Barbara at Oodles and Oodles said...

Well, you did it! I had no idea you had SO MANY Barbies. I still have mine (but not nearly that many). Did I ever tell you my mother knitted Fair Isle sweaters for them? The knitting needles were the diameter of toothpicks, I think. Lovely series - I would never be able to pull this off!